Verkkokaupan ulkoasu uusiksi - ulkoasu vain visualisoi brändiä

Verkkokaupan ulkoasua uudistamalla voidaan parantaa verkkokaupan ostoprosessia, käytettävyyttä, erottuvuutta ja muutetaan brändi asiakasta puhuttelevaksi. Helposti ajatellaan, että verkkokaupan ulkoasun uudistaminen tarkoittaa kuvien, värien tai fonttien vaihtamista. Mutta onnistunut verkkokaupan ulkoasuprojekti on paljon muutakin. Miten päästään asiakasta puhuttelevaan lopputulokseen?

Kaikki riippuu tavoitteesta, mikä kauppiaalla on tulevaisuuteen. Myynnin kasvattaminen on usein se perusjuttu, mutta muutoksen taustalla on aina jokin syy. Jäljet voivat johtaa siihen, että brändi ei ole kovin selkeä. Halutaan vahvistaa yrityksen brändiä ja sen halutaan puhuvan samaa kieltä myös verkkokaupassa. Kertoo Vilkkaan Head of Design Pieta Honkakoski.

vilkas-group-pieta-honkakoski-1

Vilkkaan asiantuntijoiden keskustellessa verkkokauppiaiden kanssa, esiin nousee erilaisia verkkokaupan ja sen liiketoiminnan kehittämisen tarpeita. Pääsääntöisesti verkkokaupan kehittämisprojektit lähtevät liikkeelle siitä, kun verkkokauppiaalla on mututuntuma, että “jotain pitäisi tehdä”.

Hyvällä pohjatyöllä yrityksen brändi näkyväksi myös verkkokaupassa

Ulkoasuprojekti kannattaa aloittaa Arin konseptoinnilla, asiakas saa siitä niin paljon arvoa itselleen. Verkkokauppa viestii silloin enemmän brändiä, kun pohjatyö on tehty hyvin. Silloin ulkoasu sisältöineen puhuttelee myös aidosti kohderyhmää, sekä on yhtenäinen kivijalan kanssa. Honkakoski perustelee pohjatyön tärkeyttä.

Verkkokaupan ulkoasutyön konseptointi lähtee liikkeelle keskustelulla, jolloin käydään läpi myynti ja sen tavoitteet. Lopulta mietitään keinoja, miten näihin tavoitteisiin päästään. Yrityksen verkkokaupan pitää näyttää kehittyvältä, hyvältä ja tutulta. Onkin tärkeää, että verkkokaupassa jatkuu sama linja, joka on mahdollisessa kivijalassa.

Verkkokaupan ulkoasu on vain se lopullinen työ, joka näkyy ulos. Tärkein työ tehdään paljon ennen sitä. Se, miten hyvä ulkoasusta tulee, riippuu miten hyvin taustatyö on tehty. On hyvä muistaa, että ulkoasu vain visualisoi brändiä. Kuvailee Honkakoski.

Kunnianhimo voi olla myös yksi kaupan kehittämishalua laukaiseva tekijä. Kauppias voi haluta olla esimerkiksi Suomen tunnetuin korumyyjä. Tähän hän tarvitsee taustalle vahvan brändin. Kauppias haluaa, että ammattilainen katsoo ja kerää palasia kokoon liiketoiminnan tueksi. Vilkkaan verkkokaupan konseptoinnissa kirkastetaan mm. arvolupaukset, ulkoasu sekä kohderyhmäanalyysi. 

Konseptin pitää olla kirkas, jotta verkkokauppa ja liiketoiminta puhuvat samaa kieltä. Määrittelyssä käydään läpi missio ja visio, kenelle tehdään ja mitä halutaan tehdä. Näiden kautta ulkoasun ja sisältöjen tekeminen helpottuu ja brändistä tulee yhtenäinen ja selkeä. Toteaa Honkakoski.

Verkkokaupan ulkoasuprojekti etenee vaiheittain

Pääsääntöisesti verkkokaupan ulkoasuprojekti etenee kolmivaiheisen kaavan (kuva alla) kautta, aina uudistuneen verkkokaupan julkaisuun saakka. Vilkkaan ulkoasuprojekteissa tavoite on saada asiakkaan visio näkyväksi verkkokaupassa, jolloin esimerkiksi kivijalkakauppa ja verkkokauppa puhuvat samaa kieltä.  Vilkkaan design-tiimin tavoitteena on rakentaa silta kivijalan asiakaskokemuksen ja verkkokaupan välille. 

Vaihe 1
Verkkokaupan tarpeiden määrittely uutta ulkoasua varten

Ensimmäisessä vaiheessa kuullaan asiakasta siitä, millaisia ajatuksia ja odotuksia hänellä on ulkoasun ja kokonaisuuden suhteen. Käymme läpi myös mahdolliset ongelmakohdat ja muut mahdollisesti kriittiset pisteet verkkokaupassa. Ulkoasun uudistamisen yhteydessä voidaan luontevasti parantaa myös esimerkiksi verkkokaupan käytettävyyttä. Asiakkaan ostopolun on oltava sujuva, jotta asettamiin tavoitteisiin voidaan päästä. 

Kriittinen kohta aikataulullisesti ensimmäisessä vaiheessa on asiakkaan materiaalien toimittaminen Vilkkaan design-tiimin yhteyshenkilölle. On hyvä päästä käymään läpi mm. fontit, kuvat, logo ja graafinen ohjeistus, jotta tiedetään mistä lähdetään liikkeelle. Yrityksen eduksi oleva ulkoasu-uudistus edellyttää myös, että yrityksellä on määritelty brändi ja viestit, joiden pohjalta luodaan visuaalisia elementtejä. Jos brändimäärittelyä ei ole tehty, verkkokaupan konseptointipalveluiden avulla saat verkkokauppasi brändin kirkastettua, strategiaasi hiottua ja ulkoasuprojektin onnistumisen edellytykset ovat hyvällä mallilla.

Vaihe 2
Luodaan visuaalinen suunnitelma

Seuraavaksi verkkokaupalle tehdään uusi visuaalinen suunnitelma ensimmäisen vaiheen pohjalta. Visuaalisen suunnitelman onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että mahdollinen kivijalkakauppa ja tuleva verkkokauppa toistavat samaa visuaalisuutta ja tukevat yrityksen brändiä. Ulkoasun suunnitelma hyväksytään yhteisessä palaverissa, jossa ulkoasu käydään vielä läpi yhdessä.

Vaihe 3
Ulkoasu sisältöineen rakennetaan

Viimeisessä vaiheessa verkkokaupan sisältöjen toimittaminen on usein koko projektin aikataulua määrittelevä hetki. Kun asiakkaan tulee tehdä päätös, millaisia sisältöjä laitetaan esimerkiksi etusivulle, tullaan tilanteeseen, jossa usein aikataulut uhkaavat venyä.

Etusivu on verkkokaupassa yksi tärkeimmistä sivuista, siihen kannattaa panosta ja tuottaa myyvää sisältöä. Jotta uudistuneen verkkosivun julkaisuvaiheeseen päästään, tämä hetki on usein asiakkaille yllättävä ja vaatii hetken aikaa. Tekstintuottaminen voi tuntua vaikealta tehtävältä, mutta on hyvä muistaa, että tekstintuottamista voi ostaa myös palveluna. Hyvät tekstit ovat merkittävä osa hyvin palvelevaa ja kutsuvaa verkkokauppaa. Hyviin teksteihin kannattaakin panostaa.

Myös tässä viimeisessä vaiheessa yrityksen brändimäärittely helpottaa huomattavasti työn tekemistä. Kun kohderyhmä on valmiina, kirjoittaminenkin on helpompaa. Hyvin määritelty on jo likimain tehty.

Vilkkaan design-tiimin Pietan vinkit onnistuneeseen ulkoasuprojektiin

  1. Toimita olemassa olevat logot (esim. SVG tai png muodossa) sekä graafinen ohjeistus. Jos yritykselläsi ei vielä ole näitä, voit ostaa sen myös meiltä. Teemme mielellämme verkkokauppaasi uuden ilmeen tai voimme tehdä uudistamisen yhteistyössä mainostoimistosi kanssa, jolloin mainostoimisto toimittaa meille suunnitellun ulkoasun.

  2. Kerää kuvamateriaalia projektia varten. Voit luoda esimerkiksi Googlen Driveen kansion, johon keräät mahdollisimman paljon kuvia. Kansion voi sitten helposti jakaa suunnittelijalle ja hän katsoo kuvista hyvän kokonaisuuden.

    Paljon erilaisia tuotekuvia. Kivijalasta sekä henkilöstöstä on kiva saada kuvia, jos halutaan tuoda inhimillisyyttä verkkokauppaan. Tuotekuvia on hyvä olla monenlaisia, esim. asetteluja vaalealla taustalla tai kokoelma tuotteita erilaisissa ympäristössä. Kuvissa samaistuttavuus on tärkeässä roolissa, sitä saadaan esim. kuvaamalla miten tuotteita käytetään tai missä niitä pitää käyttää. Asiakas saa ideoita, missä myymiäsi tuotteita voi käyttää ja miten.

  3. Toimita verkkokaupan tekstit ajoissa. Sisältöjen tuottamisessa tärkeää on, kenelle kirjoitetaan. Hyvissä ajoin pitää päättää, mitä nostoja halutaan tehdä tuotteista sekä miettiä niiden kuvat ja tekstit.

    Halutaanko muutakin sisältöä? Halutaanko esimerkiksi artikkelisisältöjä tai lyhyitä mainospätkiä jotka johtavat tuotesivuille? Hyvä sisältö mille vain verkkokaupalle, on esimerkiksi kirjoitus siitä, keitä me olemme.

    Julkaisua varten etusivun tekstit pitää olla valmiina. Tuotteita halutaan aina myös nostaa etusivulle, päätä valmiiksi mitä ne olisivat? Usein tuotteista tehdään myös kokoelmia eli kategorianostoja.
Takaisin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Vaikuttaako verkkokaupan ulkoasu myynnin lisääntymiseen?

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut verkkokaupat menestyvät paremmin kuin toiset? Onneksemme...

Kolme tärkeintä vinkkiä verkkokaupan ammattimaiseen ulkoasuun

Ulkoasu ei ole tärkein asia verkkokaupassasi, mutta se on varmasti asia, jonka potentiaalinen...

Mikä on uusi Google Analytics 4? Näin siirryt uuteen seurantatyökaluun

Verkkokaupan kehityksen kannalta on tärkeää analysoida jatkuvasti kaupan menestystä. Erityisesti...