Verkkokaupan nykytilan ja kasvun kartoitus

Kattavassa kartoituksessa käydään läpi verkkokauppasi, digitaalisen näkyvyyden ja markkinoinnin nykytila sekä kasvupotentiaali. Havainnoista koostetaan analyysi, jonka lopputuloksena saat selkeät toimenpide-ehdotukset perusteluineen. Kuten missä on haasteet ja kehityskohteet, tavoitteiden kirkastus ja miten niihin voidaan päästä.

analysis-ajankohtaista-size
Nykytila

Kuulostaako tutulta?

Kukaan ei oikein tiedä, mistä päästä kauppaa pitäisi kehittää.

Verkkokaupan myynti junnaa paikallaan vaikka asiakkaita on.

Kilpailijasi tuntuvat menevän vasemmalta ja oikealta ohi.

Kenenkään aika ei oikein tahdo riittää verkkokaupan kehittämiseen.

Digitaalinen markkinointi ei tuota tulosta ja on epäselvää.

Verkkokauppa ei tue yrityksen strategiaa.

kasvu

Hyödyt tulevaisuuteen

Nykytilan kartoituksen jälkeen tiedätte mitä tehdä, myydäksenne enemmän verkossa.

Pystytte arvioimaan seuraavien toimenpiteiden työmäärät ja kustannukset.

Huomaatte ilmeiset ongelmakohdat ja onnistumisenne.

Nykytilan hahmottaminen vähentää stressiä ja turhaa tekemistä sekä helpottaa olennaiseen keskittymistä.

käytännössä

Projektin läpivienti

Alkupalaveri ja ohjeistus valmistautumiseen

Asiantuntijan verkkokaupankäyntinne nykytilan kartoitustyö sisältää:

SEO:n yleiskuva, hakusana/kilpailijakartoitus
Verkkoliiketoiminnan tavoitteet, idea, strategia, erottuvuus.
UX eli käyttäjäkokemus ja kaupan sisäinen ostopolku.
Design.
Tuotteiden esillepanot, sekä hinnoittelumallit.
Tilaus & toimitusprosessi.
Datan analysoinnin, analytiikka ja raportointi.
Asiakaspalvelu ja digitaalinen asiakashankinta.
Automatisointi ja integraatiot.

Loppupalaveri/työpaja etänä.
Analyysin yhteenveto ja osa-alueiden pisteytys (1-5)
Kehityskohteet, toimenpidesuositukset ja budjettiarvio.
1-3
Referenssi

Enduro24 löysi avaimet verkkokaupan kasvuun

Yrittäjäparin liiketoiminta lähti kasvuun kun sen nykytila kartoitettiin, ja samalla päätettiin kehityssuunnat. Yhdessä Vilkkaan asiantuntijan kanssa käytiin läpi mm. myynnin tila, verkkokaupan näkyvyys ja kilpailijoiden tilanne. Tutkittuaan eri toimijoita Timlinit päättyivät Vilkkaan palveluihin. Miksi? Haluttiin olla varmoja, että saadaan todellisa hyötyjä siitä, mistä maksetaan.

Hinta: 2850 €

Ota yhteyttä

Ari Paksuniemi ympyrä

Ari Paksuniemi
050 550 8077
ari@vilkas.fi

Tai lähetä viestiä