Verkkokaupan nykytilan ja kasvun kartoitus

Kattavassa kartoituksessa käydään läpi verkkokaupan, digitaalisen näkyvyyden ja markkinoinnin nykytila sekä kasvupotentiaali. Havainnoista koostetaan analyysi, joka sisältää toimenpide-ehdotukset perusteluineen. Missä on haasteet, missä on kehityskohteet, tavoitteiden kirkastus ja miten niihin voidaan päästä.

analysis-ajankohtaista-size
Nykytila

Kuulostaako tutulta?

Kukaan ei oikein tiedä, mistä päästä kauppaa pitäisi kehittää

Verkkokaupan myynti junnaa paikallaan vaikka asiakkaita on

Kilpailijasi tuntuvat menevän vasemmalta ja oikealta ohi

Kenenkään aika ei oikein tahdo riittää verkkokaupan kehittämiseen

Digitaalinen markkinointi ei tuota tulosta ja on epäselvää

Verkkokauppa ei tue yrityksen strategiaa

kasvu

Hyödyt tulevaisuuteen

Nykytilan kartoituksen jälkeen tiedätte mitä tehdä, myydäksenne enemmän verkossa.

Pystytte arvioimaan seuraavien toimenpiteiden työmäärät ja kustannukset.

Huomaatte ilmeiset ongelmakohdat ja onnistumisenne.

Nykytilan hahmottaminen vähentää stressiä ja turhaa tekemistä sekä helpottaa olennaiseen keskittymistä.

käytännössä

Projektin läpivienti

Alkupalaveri ja ohjeistus valmistautumiseen

Asiantuntijan verkkokaupankäyntinne nykytilan kartoitustyö:
SEO:n yleiskuva, hakusana/kilpailijakartoitus verkossa.
Verkkoliiketoiminnan tavoitteet, idea, strategia, erottuvuus.
UX eli käyttäjäkokemus ja kaupan sisäinen ostopolku.
Design.
Tuotteiden esillepanot, sekä hinnoittelumallit.
Tilaus & toimitusprosessi.
Datan analysoinnin, analytiikka ja raportointi.
Asiakaspalvelu ja digitaalinen asiakashankinta.
Automatisointi ja integraatiot.

Loppupalaveri/työpaja etänä.
Analyysin yhteenveto ja osa-alueiden pisteytys (1-5)
Kehityskohteet, toimenpidesuositukset ja budjettiarvio.

Hinta: 2850 €

Ota yhteyttä

Ari Paksuniemi ympyrä

Ari Paksuniemi
050 550 8077
ari@vilkas.fi

Tai lähetä viestiä