Verkkokauppa-indeksi

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen.

vilkas_verkkokauppaindeksi

2023 Q2: ” ”Kotimainen ostovoima kriisissä”

Suomen verkkokauppa on romahtanut 24 % toisella vuosineljänneksellä, kertoo uunituore reaaliaikainen Verkkokauppaindeksi. ”Ihmiset eivät kuluta, korot ja inflaatio ovat iskeneet sekä kuluttajiin että yrittäjiin. Valtion verotulot romahtavat”, kuvailee indeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

 

Vilkas verkkokauppaindeksi Markku Korkiakoski

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.


Miksi verkkokauppaindeksi?

Suomalaisen verkkokaupankäynnin kehityksen ja tilan faktatiedolle on selkeä tarve vähäisen saatavilla olevan tiedon vuoksi. Verkkokauppaindeksi avaa ainutlaatuista, todellisiin lukuihin perustuvaa dataa sekä kauppiaiden että suomalaisen yhteiskunnan hyödynnettäväksi laajastikin. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on auttaa verkkokauppiaita menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi.

Verkkokauppaindeksi on hyödyllinen mittari, jonka avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa.


Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta ja otanta edustaa lähes kolmasosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista.

Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Indeksiä kehitetään yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille sekä suomalaiseen talouskeskusteluun yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.


Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat:

  • verkkokaupan myynnin muutos (eurot),
  • myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä)
  • sekä keskimääräisen tilauksen arvo. 
Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja.

Lisätietoja indeksistä antaa Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski:
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä Tällä sivulla näytettävä aineisto verkkokauppaindeksistä on vapaasti hyödynnettävissä. Muista asiallinen lähdeviittaus mainitsemalla aina Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä.

 

Älä haudo asiaa vaan tartu toimeen

Avaa verkkokauppa Ota yhteyttä