Verkkokauppa-indeksi

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen.

vilkas_verkkokauppaindeksi
Vilkas verkkokauppaindeksi Markku Korkiakoski

2024 Q1: Satamalakko iski pahasti verkkokauppaan, laskua yli 30 prosenttia

Ennen kaikkea arvokkaampaa kauppaa on jäänyt tekemättä. Siltä näyttää, että verkkokauppa on kärsinyt kovan kolauksen maaliskuun satamalakosta, kertoo indeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

 

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Suomalaisen verkkokaupankäynnin kehityksen ja tilan faktatiedolle on selkeä tarve vähäisen saatavilla olevan tiedon vuoksi. Verkkokauppaindeksi avaa ainutlaatuista, todellisiin lukuihin perustuvaa dataa sekä kauppiaiden että suomalaisen yhteiskunnan hyödynnettäväksi laajastikin. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on auttaa verkkokauppiaita menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi.

Top 10 kategoriaa verkkokauppaindeksissä:

Verkkokauppaindeksi on hyödyllinen mittari, jonka avulla pystytään arvioimaan kotimaisen verkkokaupan kehityksen lisäksi koko kaupan alan kehitystä Suomessa.

Vilkkaan kauppiaiden profiili edustaa hyvää keskimääräistä otantaa eri kategorioita, sekä B2C/B2B kauppoja. 

Kategoria; %-osuus
1. Apparel & Accessories 19%
2. Home & Garden 17%
3. Health & Beauty 10%
4. Sporting Goods 8%
5. Vehicles & Parts 7%
6. Arts & Entertainment 6%
7. Food, Beverages & Tobacco 5%
8. Animals & Pet Supplies 4%
9. Hardware 4%
10. Electronics 4%

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan?

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat:

  • verkkokaupan myynnin muutos (eurot),
  • myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä)
  • sekä keskimääräisen tilauksen arvo. 
Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja.

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta ja otanta edustaa lähes kolmasosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista.

Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Indeksiä kehitetään yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille sekä suomalaiseen talouskeskusteluun yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Kaipaatko lisää tietoa verkkokauppaindeksistä?

Lisätietoja indeksistä antaa Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski:
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä Tällä sivulla näytettävä aineisto verkkokauppaindeksistä on vapaasti hyödynnettävissä. Muista asiallinen lähdeviittaus mainitsemalla aina Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä.

Älä haudo asiaa vaan tartu toimeen

Avaa verkkokauppa Ota yhteyttä