Verkkokauppiaan tulevaisuus -kysely 2020

Vilkas toteutti Pelastetaan kauppa -hankkeeseen osallistuville kauppiaille kyselyn verkkokaupan tulevaisuudesta elokuun lopussa 2020. Vastauksia tuli 105 kotimaisilta verkkokauppiailta, verkkokauppa-alustasta riippumatta. 

Kyselyn perusteella lähitulevaisuus vaikuttaa verkkokauppiaille mielenkiintoiselta, sillä taivaalla on nähtävissä uhkaavia pilviä, mutta myös auringonpaistetta. Amazonin tulo vaikuttaa aiheuttavan hieman enemmän uhkakuvia, kun taas koronatilanteessa verkkokauppiaat näkevät myynnin kannalta mahdollisuuksia. 

Tulevaisuuskysely jaettiin kahteen osaan. Ensin kysyttiin näkemyksiä COVID19-pandemian vaikutuksista verkkokaupan joulumyyntiin ja toisaalta vuoden 2021 verkkokaupan näkymiin. Toisessa osassa halusimme kuulla verkkokauppiaiden näkemyksiä Amazonin vaikutuksesta kotimaiseen kaupankäyntiin.

 

Koronan vaikutus verkkokauppaan

Kysyimme kauppiailta, miten he ovat varautuneet mahdolliseen koronan toiseen altoon. Neljäsosa vastaajista ei ollut varautunut mitenkään, mutta loput verkkokauppiaat olivatkin varautuneet eri tavoin. Yleisin tapa on ollut panostaa enemmän markkinointiin, kehittää verkkokaupan käytettävyyttä ja panostaa asiakaspalveluun. 

Yli 80 % vastaajista uskoo, että pandemia tulee kasvattamaan verkkokaupan myyntiä jouluna 2020. Verkkokauppiaista 40 % uskoi, että koronan vaikutus myynnin kasvuun tulee olemaan merkittävä. Verkkokauppiaista noin 70 % uskoi, että korona vaikuttaa myynnin kehitykseen suotuisasti vielä vuoden 2021 aikana. Verkkokauppiaista vain 19 % uskoi, että korona laskee verkkokaupan myyntiä ensi vuoden aikana. 

Verkkokauppiaista 87 % uskoi, että koronan aikaan asiakkaat suosivat verkkokaupan kotimaisuutta enemmän kuin tavallisesti. Tämä on erityisen hienoa kuulla, sillä näinä aikoina tarvitsemme kaikki eurot kotimaahan työllisyyden ja positiivisen veronkannon parantamiseen.

 

Verkkokauppiaan näkemys Amazonista

Verkkokauppiaista 10 % oli varautunut Amazonin tuloon. Ne, jotka olivat varautuneet, olivat pääasiassa tehneet kotiläksyjä lukemalla artikkeleita ja tutustumalla Amazonin tarjontaan, sekä tarkistaneet etenkin verkkokaupan tuotestrategiaa. Loput 90 % kotimaisista verkkokauppiaista eivät olleet valmistautuneet Amazonin tuloon. 

 

Kysyimme myös, “tuletko käyttämään Amazonia myyntikanavana, kun tämä tulee mahdolliseksi?” Verkkokauppiaista 47 % ei aikonut käyttää tätä mahdollisuutta, 51 % sanoi "ehkä" ja vain 2 % aikoi liittyä Amazoniin verkkokauppiaaksi. Tässä valossa näyttää siltä, että valtaosa kotimaisista verkkokaupoista ei usko Amazonin tuomiin mahdollisuuksiin oman liiketoimintansa kannalta. Voihan myös olla, että he kokevat, että heillä ei ole riittävästi tietoa Amazonin mahdollisista uhista tai mahdollisuuksista. 


Onko Amazon uhka vai mahdollisuus? Tätä kysyimme verkkokauppiailta siten, että ensin pyysimme heitä vastaamaan kysymykseen verkkokauppiaana. Verkkokauppiasta 41 % näki Amazonin mahdollisuutena ja enemmistö eli 52 % verkkokauppiaista kokivat Amazonin olevan uhka kotimaiselle verkkokaupalle. Loput verkkokauppiaista eivät osanneet sanoa. Tämä lisäksi kysyimme, että “onko Amazon uhka vai mahdollisuus kotimaisille yrityksille”. Vastaajista 36 % piti Amazonia mahdollisuutena ja jopa 59 % piti Amazonia uhkana kotimaiselle yritystoiminnalle. Kolmas hattu, jonka istutimme vastaajien eli verkkokauppiaiden päähän, oli kuluttajan hattu. Tästä näkökulmasta jopa 76 % piti Amazonia mahdollisuutena ja vain 14 % piti uhkana. Loput 10 % eivät osanneet arvioida. 

 

Oma mielipiteeni Amazonin tulosta Suomeen

Kukaan ei ole tätä varsinaisesti kysynyt minulta suoraan, mutta annan kuitenkin mielipiteeni tähän Amazonin ympärillä vellovaan kysymykseen. Näen Amazonissa kategorisesti enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia kotimaiselle kaupalle. Jotkut kauppiaat tästä toki tulevat hyötymään, mutta keskimääräiselle verkkokauppiaalle Amazonin liittymiskustannukset, markkinointi ja komissiot edellyttävät osaamista, aikaa ja rahaa. Suurimmalle osalle kotimaisista verkkokaupoista tämä kustannus on yksinkertaisesti liian iso pala haukattavaksi. Amazon on heille kallis, työläs ja liian ahne. 

Lohdutukseksi voin todeta, että Amazon on yksi kuolevainen kanava muiden joukossa, eikä sinne verkkokaupan todellakaan tarvitse mennä. Nämä verkkokauppiaat, joille Amazon ei syystä tai toisesta sovi, voivat keskittyä muihin kanaviin, eikä siinä strategiassa ole mielestäni mitään vikaa. Päinvastoin, kauppiaan energia kannattaakin kohdistaa tiettyihin oman liiketoiminnan kannalta sopiviin kanaviin, eikä häärätä väkisin kaikkien kanssa. Amazon on ehkä haastavin kumppani, mitä kuvitella saattaa, joten kannattaako sen kanssa alkaa leikkimään? 

Hyvää Amazonin tulossa on se, että se pakottaa koko kaupan alaa kehittämään palveluitaan paremmaksi sekä tekemään asioista enemmän yhdessä. Nyt haluaisinkin liputtaa vahvasti kotimaisuuden puolesta - kotimainen kaupan ala, mediat, logistiikka, maksutavat ja poliitikot huomio! Meidän pitää tehdä tiiviimpää yhteistyötä, jotta Suomi säilyy elinvoimaisena ja alati kehittyvänä yhteiskuntana, missä on itsenäinen ja vireä talouselämä. 

Meidän ei tule katsoa kehitystä vierestä ja tyytyä tulevaan. Tässä listattuna joitakin asioita, joita meidän pitää mielestäni tehdä määrätietoisemmin lähivuosina. 

  • EU:n digitaalisia palveluja koskeva säädös on työn alla. Säädöksen puitteissa EU:n tulee uusia ja tarkistaa sääntöjä digitaalisten palvelujen sisämarkkinoiden syventämiseksi. 
  • Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien pitäisi selventää omaa kantaansa, valmistella ja kouluttaa jäseniään Amazonin tulon varalta. 
  • Postin ja muiden Suomessa toimivien logistiikkaoperaattoreiden pitää parantaa palvelutasoa, jotta kotimaiset verkkokauppiaat pystyvät kisaamaan Amazonin toimitusaikojen kanssa. 
  • Poliitikoiden pitää reagoida voimakkaammin Amazonin tuloon, koska se voi heikentää kotimaisen kaupan elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä. Tämän myötä työllisyys saattaa heiketä sekä veronkanto pienentyä. 
  • Tukesin ja tullin resursseja tulee lisätä, sillä Amazon ei ole pystynyt kitkemään tuoteväärennöksiä. Jopa kuluttajien terveys on uhattuna.
  • Verkkokauppiaiden pitää kehittää omaa toimintaansa yhä määrätietoisemmin. 

Kun listaan näitä mahdollisia ja tekemättömiä toimenpiteitä, syntyy väistämättä tunne, että olemme liian hitaita ja tavallaan jo myöhässä. Amazon kolkuttelee jo ovella ja me edelleen levittelemme käsiämme. 

Onneksi kotimainen verkkokauppa on nyt herätetty, eikä peliä ole suinkaan menetetty. Tarvitsemme tiivistä yhteistyötä Suomessa ja EU:ssa, mutta suurin vastuu kotimaisen verkkokauppiaan tulevaisuudesta on kuluttajilla eli meillä. Suosikaa suomalaista!


Vilkas Group ja Pelastetaan kauppa -kampanja lähestyi 7.9.2020 EU:ta virallisella kannanotolla liittyen käynnissä olevaan digitaalisia palveluja koskeva säädöksen valmisteluun. Lue kannanottomme tästä>>

Takaisin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Black Friday ja Cyber Monday herättivät tunteita suuntaan ja toiseen

Kysyimme perjantai-iltana Vilkas-verkkokauppiaat- ja Naisyrittäjät-Facebook-ryhmissä, mitä mieltä...

Ilmaista näkyvyyttä verkkokaupallesi – osa 2/2

Ensimmäisessä osassa käsittelimme suosittuja sivustoja ja palveluita, joiden avulla verkkokauppias...

Kolme tärkeintä vinkkiä verkkokaupan ammattimaiseen ulkoasuun

Ulkoasu ei ole tärkein asia verkkokaupassasi, mutta se on varmasti asia, jonka potentiaalinen...