Selkeä verkkosisältö houkuttelee asiakkaita verkkokauppaan

Saavutettava verkkosisältö on helposti lähestyttävää, selkeää ja ymmärrettävää. Verkkokaupan sisältöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska sisällön ollessa lähestyttävää saat asiakkaasi tutkimaan, ihmettelemään ja mahdollisesti myös ostamaan tuotteitasi. Onko verkkokauppasi analytiikassa esimerkiksi paljon ostoksen kesken jättäneitä tai muuten vaan nopeasti poistuneita vierailijoita? Muokkaamalla verkkokaupan sisältöä ymmärrettäväksi ja selkeäksi pidät huolta siitä, että syy poistumiselle ei ole ainakaan vaikeakäyttöinen tai monimutkainen verkkosisältö.
Verkkosivuilla merkityksiä luodaan useiden elementtien yhteispelillä. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi tekstit, kuvat, värit ja sivuston rakenne. Tässä tekstissä käydään läpi eri elementtejä ja neuvotaan, miten verkkokaupan sisältöä voi muokata helpommin lähestyttäväksi. 


Saavutettava verkkoteksti on silmäiltävää, ymmärrettävää ja käytettävää

Verkkokaupan teksti kannattaa suunnitella etukäteen. Voit miettiä esimerkiksi, kenelle kirjoitat ja mikä tavoite tekstillä on. Verkkokaupassa tekstin yleisö koostuu todennäköisesti asiakkaista ja tavoite on houkutella asiakas ostamaan tuotteita, samalla tarjoten informaatiota tuotteen sisällöstä tai käytetyistä materiaaleista.

Helposti lähestyttävä verkkoteksti koostuu pääasiallisesti kolmesta palasesta. Jotta verkkokauppasi tekstisisällöt tavoittaisivat mahdollisimman suuren yleisön, tulisi tekstin olla:

  1. Silmäiltävää. Esitä tärkein asia tekstin alussa ja jaksota tekstiä esimerkiksi kuvilla ja otsikoilla.
  2. Ymmärrettävää. Mikäli verkkokauppasi toivottu yleisö koostuu muistakin kuin alan asiantuntijoista, yritä välttää ammattisanaston käyttöä. Ammattijargonin sijaan teksti kannattaa koostaa ymmärrettävästä yleiskielestä, joka ei sisällä vaikeaselkoisia tai harvinaisia termejä.
  3. Käytettävää. Kirjoita verkkoteksti aina lukijalle ja lukijan näkökulmasta. Pidä huolta, että teksti etenee loogisesti ja tarjoat vain oikeasti oleellista ja tärkeää tietoa. 

Otsikot parantavat verkkosisällön luettavuutta 

Otsikointi on myös oleellinen osa lähestyttävää verkkosisältöä, sillä selkeät otsikot tekevät sisällöstä luettavan. Yleisesti hyvä ohjenuora on, että aina, kun tekstissä siirrytään uuteen aiheeseen, on suositeltavaa osoittaa aiheen vaihtuminen otsikolla. Otsikoiden tulisi olla täsmällisiä ja sisältöä kuvaavia, ja väliotsikoiden hyödyntäminen on suositeltavaa.

Esimerkki:
“Otsikot” ei ole yhtä informatiivinen ja täsmällinen otsikko kuin esimerkiksi lauseotsikko “Otsikot parantavat verkkosisällön luettavuutta”. 


Kuvien vaihtoehtoiset tekstit parantavat hakukonenäkyvyyttä

Kuvat ovat erinomainen keino jaksottaa verkkosisältöä ja parantaa sisällön saavutettavuutta. Verkkosisällön saavutettavuutta voi parantaa lisäämällä kuville myös vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit. Vaihtoehtoisten tekstien lisääminen tarkoittaa, että kuvan sisältö on avattu tekstimuodossa niille henkilöille, jotka eivät kuvaa jostain syystä näe. Syy voi olla esimerkiksi näkövamma tai se, että kuva ei ole latautunut.

Vaihtoehtoinen teksti on merkittävä tekijä myös hakukonenäkyvyyden kannalta, sillä esimerkiksi Googlen hakurobotit löytävät vaihtoehtoiset tekstit verkkokaupassa. Älä siis hukkaa oivallista tilaisuutta lisätä hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä avainsanoja verkkokauppasi kuvien vaihtoehtoisiin teksteihin.

Ota huomioon, että kuvan vaihtoehtoinen teksti ei tarkoita samaa kuin kuvateksti. Vaihtoehtoisen tekstin tarkoituksena on sanoittaa kuvan sisältö lukijalle ja se tulisi tehdä käyttämällä yhtä selkeää kieltä kuin verkkokaupan muussa tekstisisällössä. Vaihtoehtoista tekstiä laatiessasi voit miettiä esimerkiksi sitä, minkälaista tietoa vaille lukija jää, jos kyseistä kuvaa ei ole mahdollista nähdä.

Esimerkki:

 

Vaihtoehtoinen teksti: Kaksi ruskeaa nautaa nojailee toisiinsa.


Väreillä on verkkosisällön saavutettavuuden kannalta väliä

On tärkeää, että verkkokaupassa värit eivät toimi ainoana tiedon tai toiminnallisuuksien indikaattorina, koska tällöin esimerkiksi värisokean sivuston vierailijan on vaikeaa ymmärtää sivuston toimintaperiaatetta. Tämän lisäksi verkkosisällön tekstin ja taustan välillä on oltava tarpeeksi suuri kontrasti eli tummuusero, jotta sisältö on helppo erottaa taustasta.

Väreillä on mahdollista myös välittää merkityksiä, kuten esimerkiksi luterilaisessa traditiossa liturgisilla väreillä tehdään. Maallisessa kontekstissa puolestaan esimerkiksi punainen väri mielletään hyvin aggressiiviseksi, kun taas sininen rauhalliseksi väriksi. Kannattaakin pitää huolta, että verkkokaupan ulkoasun värit sopivat yhteen, eikä mikään yksittäinen väri häiritse verkkokaupan käyttökokemusta tai lähestyttävyyttä.


Sivuston selkeä rakenne ja responsiivisuus parantavat saavutettavuutta


Verkkosisältöä luetaan eri tavalla kuin esimerkiksi kirjaa. Verkkosisältöä silmäillään ja silmä hakee sisällöstä ensin pääotsikot ja -osiot sivuston pääasioiden hahmottamiseksi. Järjestä verkkokauppasi sisältö siten, että eri osiot on otsikoitu kuvaavasti ja sivuston linkitykset toimivat.

Responsiivisuus tarkoittaa, että verkkokauppa toimii moitteetta myös mobiililaitteella. Responsiivisuudesta on verkkokaupassa ehdottoman tärkeää pitää huolta, sillä iso osa nykypäivän verkkovierailuista tehdään mobiililaitteilla.

Näillä vinkeillä pystyt parantamaan verkkokauppasi saavutettavuutta, ja siten mahdollisesti lisätä liikennettä verkkokaupassasi. Mikäli tarvitset apua verkkokaupan ulkoasun suunnittelussa, ota yhteyttä oheisten linkkien kautta. Tarjoamme esimerkiksi ulkoasun suunnittelu -palvelua ja teemme myös ulkoasun minituunauksia.

Lähteet:

Näin kirjoitat saavutettavaa verkkotekstiä

Saavutettavasti

Takaisin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Myy verkossa: Verkkokauppiaan 2h+k – eli miten valmistaudut loppuvuoden sesonkiin

Vuoden kiireisin aika verkkokauppiaalle on koittamassa, sillä Black Friday, Cyber Monday ja...

Suojaa verkkokauppasi SSL-sertifikaatilla

Mikä ihmeen SSL? SSL on teknologia, jota käytetään suojaamaan internetin käyttäjän ja...

Verkkokaupan vaihtaminen uuteen verkkokauppa-alustaan

Joskus verkkokauppa-alustan vaihto pitää tehdä Verkkokauppa-ala kehittyy nopeasti ja lähes...