SaaS vs. räätälöidyt verkkokaupparatkaisut

Oletko perustamassa verkkokauppaa, mutta sinulla on haasteita löytää yrityksen tarpeisiin sopivan kokoista ratkaisua? Tarjolla on satoja eri kokoisia ja näköisiä verkkokaupparatkaisuja, joista sinun tulisi valita yrityksellesi sopivin. Vaikka kävisit kaikki verkkokauppatoimittajat läpi, voi ratkaisun tekeminen tuntua edelleen kovin haastavalta.

Eräs iso kysymys sopivan verkkokaupparatkaisun kannalta on valita SaaS-palvelun ja räätälöidyn verkkokaupparatkaisun välillä. Tässä kirjoituksessa pureudutaan tarkemmin näiden ratkaisuiden välisiin merkittäviin eroihin.

Mitä tarkoittavat SaaS ja räätälöity verkkokaupparatkaisu?

SaaS-verkkokaupparatkaisu (Software as a Service) on pilvipohjainen verkkokauppapalvelu, jonka avulla verkkokaupan perustaminen sujuu yleensä nopeammin kuin räätälöidyllä ratkaisulla. Verkkokaupan rakentaminen ja käyttöönotto käyvät usein helposti kauppiaalta itseltään (DIY) ilman teknistä osaamista, ja yleensä verkkokauppatoimittaja tarjoaa asiakkailleen erilaisia tukipalveluja.

Räätälöity verkkokaupparatkaisu tarkoittaa, että verkkokauppatoimittajan asiantuntijat rakentavat verkkokaupan. Kyseessä on siis projekti, jonka aikana verkkokauppa saatetaan toimintakuntoon. Kun hyödynnetään alan asiantuntijoita ja joustavaa ohjelmistoa, voidaan toteuttaa villeimmätkin suunnitelmat, eikä kauppiaan tarvitse välittää SaaS-ratkaisulle tyypillisistä rajoitteista.

Keskeisimmät erot näiden kahden verkkokaupparatkaisun välillä löytyvät seuraavista tekijöistä:

  1. Verkkokaupan avaamisen kustannukset
  2. Verkkokaupan toiminnallisuudet
  3. Perustamisen aikataulu

1. SaaS ja räätälöidyn verkkokaupparatkaisun avauskustannukset

Kustannuksilla tarkoitetaan tässä kohtaa verkkokaupan rakentamiseen ja ylläpitoon kuluvia varoja.

SaaS-verkkokaupparatkaisu:
Verkkokaupan avaaminen ei yleensä maksa mitään. Toki kauppiaalle aiheutuu kuluja, kun hän itse omalla ajallaan rakentaa verkkokaupan. Hinnoittelu perustuu kuukausittaiseen ylläpitomaksuun, jonka toimittaja perii esimerkiksi kauppatyypin, palvelutason tai myynnin mukaan. Mutta avausmaksu on yleensä 0 € ja näin ollen houkutteleva vaihtoehto kauppiaalle.

Räätälöity verkkokaupparatkaisu:
Verkkokauppa toteutetaan projektina kauppiaan toiveiden mukaisesti. Toteutukseen liittyy todennäköisesti eri toiminnallisuuksien koodausta, integraatioita ja ulkoasun suunnittelua sekä toteutusta, jotka toimittaja tekee kauppiaan puolesta. Kauppiaalle syntyy etupainotteisia kustannuksia, mutta vastineeksi hän saa juuri sitä, mitä haluaa, ja vielä alan asiantuntijoiden toteuttamana.

2. Verkkokaupan toiminnallisuudet

Verkkokaupan toiminnallisuudet voivat olla alustassa tai ohjelmistossa valmiina olevia toimintoja tai lisäosilla tai kauppaan räätälöidyillä osasilla tehtyjä muokkauksia tai toteutuksia.

SaaS-verkkokaupparatkaisu:
SaaS:n avulla toteutetuissa verkkokaupoissa voi olla käytössä toiminnallisuuksia ja integraatioita, jotka alustatoimittaja on toteuttanut geneerisenä palvelukehityksenä. Tämä palvelukehitys tulee kaikkien SaaS-palvelua käyttävien kauppiaiden käyttöön. Kehitykseen liittyvät kustannukset sisältyvät kuukausimaksuun, eli verkkokauppa-alustan kehityskustannukset jakautuvat kaikille alustaa käyttäville kauppiaille ylläpitomaksun muodossa. Kehittäminen on näin ollen kauppiaalle edullista ja tapahtuu säännöllisesti. Yleensä toimittajat kuuntelevat kauppiaitaan ja pyrkivät kehittämään palveluaan kauppiaiden toivomaan suuntaan. Jos jokin valmiissa ratkaisussa ei siis miellytä, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä palvelun toimittajaan.

Räätälöity verkkokaupparatkaisu:
Kun verkkokauppa toteutetaan räätälöitynä ratkaisuna, on kauppiaalla käytössään verkkokauppaohjelmiston valmiita ominaisuuksia, mutta sen lisäksi hän voi laajentaa verkkokauppansa toiminnallisuuskuvastoa juuri haluamaansa suuntaan. Räätälöityjen ominaisuuksien avulla kaupan asiakaskokemusta voidaan parantaa merkittävästi ja samalla erottautua kilpailijoista. Lisäksi voidaan lisätä toiminnan tehokkuutta esimerkiksi integroimalla verkkokauppa muihin yrityksen tietojärjestelmiin, jolloin sisäisten prosessien laatu ja tehokkuus kasvavat huimasti. Räätälöidyn kehittämisen maksaa kauppias tilauskohtaisesti, joten siihen kannattaa budjetoida vuosittain riittävästi euroja, jotta verkkokauppa ei jää kehityksessä kilpailijoiden jalkoihin.

3. Verkkokaupan perustamisen aikataulu

Verkkokaupan perustamisen aikataululla tarkoitetaan tässä aikajännettä verkkokaupan rakentamisen aloittamisesta kaupan avaamiseen asiakkaille niin, että tilaaminen verkkokaupasta on mahdollista.

SaaS-verkkokaupparatkaisu:
Kaupan rakentamiseen kuluva aika riippuu paljon sisällön määrästä ja ulkoasun toteutukseen liittyvistä toimenpiteistä. Kaupan saa valmiiksi jopa päivässä, mikäli tuotteita on vähän ja tyytyy valmiisiin ulkoasuteemoihin. Jos rimaa nostetaan korkeammalle ja kaupassa on paljon tuotteita, joille ei löydy vielä valmiita tuotekuvauksia eikä -kuvia, voi verkkokaupan rakentamiseen kulua jopa useita kuukausia.

Räätälöity verkkokaupparatkaisu:
Räätälöity verkkokaupparatkaisu toteutetaan projektina, jonka kesto on yleensä 3–6 kuukautta. Projekti toteutetaan yleensä vaiheittain, ja siihen pitää myös kauppiaan varata riittävästi aikaa, jotta lopputuloksesta tulee suunnitelman mukainen.

Mikäli sinulla on haasteita valita yrityksellesi sopivan kokoista ratkaisua tai koet siinä epävarmuutta, kannattaa kääntyä konsultin tai jopa suoraan toimittajan puheille. Asiantuntijat, joilla on kokemusta verkkokaupoista, osaavat yleensä pienen haastattelun jälkeen kertoa omat suosituksensa oikeasta ratkaisusta yrityksellesi. Mutta lopullinen päätös on aina kauppiaan oma.
Takaisin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhä isommat ostokset tehdään verkossa, joka on nyt avain myös kivijalkaan

”Sohvakauppaankin tullaan vain, jos verkkokauppa jo vakuutti” Verkkokauppa on kasvanut...

Onko olemassa helppoa ja monipuolista verkkokauppa-alustaa?

Helppo ja monipuolinen verkkokauppa-alusta on hieno tavoite, johon olemme myös Vilkkaalla...

Verkkokaupan vaihtaminen uuteen verkkokauppa-alustaan

Joskus verkkokauppa-alustan vaihto pitää tehdä Verkkokauppa-ala kehittyy nopeasti ja lähes...