Sujuva räätälöidyn verkkokaupan ostoprosessi

Millä eväillä on hyvä lähteä uudistamaan verkkokauppaa?

Oli kyseessä uuden verkkokaupan rakentaminen tai toimivan verkkokaupan vieminen uudelle alustalle, kyseessä on mittava prosessi, joka vaatii hyvää suunnittelua ja ammattitaitoista projektinhallintaa. Verkkokauppaliiketoiminnan kannalta on myös tärkeää saada heti alusta saakka mukaan kaikki henkilöt, jotka toimivat verkkokaupan kanssa. 

Päätös aloittaa verkkokaupan muutosprosessi vie helposti aikaa ja se voi tuntua hankalalta resursseja syövältä toiminnalta. Joskus lopulliseen päätökseen voikin ohjata yllättäen ulkoiset tekijät.

Olimme ajautuneet tilanteeseen, jossa meidän oli pakko tehdä ratkaisu uudesta verkkokauppa-alustasta. Vanhan alustan tuki oli loppumassa. Kuvailee Selja T. Päivi Karppi.

Verkkokauppatoimittajan valinnassa painoi Vilkkaan sopiva koko PK-yritykselle

Selja T. lähti uudistamaan Seljat.fi verkkokauppaansa, joka on Suomen suurin kukka- ja sisustustarviketukku kilpailuttamalla useampia toimijoita, jotta oikea, pidempiaikainen verkkokauppakumppani löytyisi.

Selja T koki, että Vilkas on helposti lähestyttävä ja sopivan kokoinen verkkokauppatoimittaja PK-yritykselle. Sillä se ei ole liian iso toimija, mutta ei liian pienikään. Vilkkaan kokoisella yrityksellä koettiin myös olevan aikaa ja halua kehittää asiakkaidensa toimintaa. 

Vilkkaan eduksi koettiin myös tarjousvaiheessa olleet Vilkkaan edustajat, jotka olivat hyvin maanläheisiä, maalaisjärjen omaavia henkilöitä. Kävimme neuvotteluita myös muutaman muun toimijan kanssa. Isompien kilpailevien alustatoimittajien kanssa nousi esille, että meille tarjottiin asioita, jotka eivät olleet meille tarpeellisia tai relevantteja. Kertoo Karppi kumppanin valinnan päätöksestään.

Seljat.fi Selja T., verkkokaupan ulkoasu, Vilkas asiakastarina (1)

Verkkokaupan alustan vaihtaminen antaa mahdollisuuden uudistaa verkkokaupan liiketoimintaa

Verkkokaupan vieminen uudelle alustalle antaa myös hyvän tilaisuuden kehittää koko verkkokaupan liiketoimintaa. Silloin on hyvä hetki tarkastella verkkokaupan tavoitteita ja sen suhdetta yrityksen liiketoiminnan strategiaan. Verkkokaupan ja kivijalan liiketoiminnan tulee tukea toisiaan ja suunnata kohti yhteistä tavoitetta.

Verkkokaupan uudistumisprosessin alussa on hyvä pohtia projektiryhmän kanssa ainakin näitä asioita:

  • Millaisia näkemyksiä ja odotuksia uudelle verkkokaupalle on eri tahoilla ja henkilöillä? Mitä mahdollisuuksia ja huolia nousee?
  • Ajatukset yhteen, mistä projektissa on kyse ja mitä ollaan tekemässä? Yhteinen ajatus sujuvoittaa projektin kulkua ja säästää aikaa.
  • Miten verkkokauppaliiketoiminnan organisaation osastot, kuten osto, tuotanto, toimitus ja myynti toimivat yhteen? Uudistus on mahdollisuus kehittää asiakaskokemusta yhä sujuvammaksi.
  • Oletteko keränneet asiakaspalautteita verkkokaupasta? Viimeistään nyt on niiden aika päästä käyttöön.
  • Mitä asiakkaan ostoprosessi vaatii? Mitkä ovat heidän tarpeet verkkokaupan suhteen? Likimain kaikki on tehtävissä, kysymys kuuluu, mitä kannattaa toteuttaa?
  • Miten nykyiset integraatioiden kumppanit palvelevat? Verkkokaupan tavoitteet ohjaavat myös integraatioiden valintaa.

Verkkokaupan ja sen asiakkaiden tarpeet ja toiveet kasaan - esitietolomake on merkittävä työkalu

Ratkaisumyynnin verkkokaupan tarjousvaiheessa asiakkaalle lähetetään esitietolomake, johon pyritään keräämään tärkeää tietoa verkkokaupan rakentamiseen liittyen. Lomake on erittäin tärkeä, sillä mitä enemmän tietoa asiakkaan tarpeista tai aikaisemmasta verkkokaupasta saadaan, sen parempi kokonaisuus voidaan rakentaa tarjoukseen uudesta verkkokaupasta.

Esitietolomakkeen avulla voimme ehdottaa ja suositella juuri niitä toiminnallisuuksia ja integraatioita asiakkaalle, joita katsomme yrityksen liiketoiminnan ja heidän asiakkaidensa tarvitsevan. Toteaa Vilkkaan Timo Korvenoja

vilkas-verkkokauppa-2476

Esitietolomakkeen täyttäminen on yksi avain onnistuneeseen tarjoukseen sekä koko verkkokaupan uudistamisen prosessiin. Lomakkeen avulla asiakas saa selkeämmän käsityksen projektin tarpeista, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, selvittää ja päättää. Lomake voi olla myös työkalu, jonka avulla yrityksen sisällä käydään keskusteluja verkkokaupan tarpeista ja odotuksista.  

Vilkkaan esitietolomake oli erittäin hyvä. Meillä oli jo paljon vastauksia kirjoitettavana, sillä olimme tehneet hyvän ja perusteellisen pohjatyön sisäisesti verkkokauppaan liittyen. Kuvailee Karppi sujuvaa alkuvaihetta.

Verkkokaupan ratkaisumyynnin prosessi etenee vaiheiden kautta, jotta lopputuloksena on tarpeiden mukainen ja menestyvä verkkokauppa

Kun molemmilla osapuolilla on jo tarjousvaiheessa selkeä käsitys siitä, mitä halutaan ja tarvitaan, voidaan tehdä tarpeita vastaava tarjous. Silloin siinä ei ole mitään ylimääräistä, jota asiakas ei tarvitse. Asiantuntijan tehtävä on tuoda näkemystä ja auttaa asiakasta näkemään myös verkkokauppaprojektin jälkeiseen aikaan, mihin verkkokaupan liiketoimintaa ja yrityksen liiketoimintaa ollaan yhdessä viemässä.

On äärimmäisen tärkeää ymmärtää asiakkaana, mitä haluaa ja mitä on tekemässä. Jos ei itsekään tiedä, mitä halutaan, on vaikea lähteä kulkemaan sitä polkua. Toteaa Karppi.

Kun kyseessä on merkittävä liiketoiminnallinen toimenpide, niin kuin verkkokaupan uudistaminen on, prosessi käydään läpi vaiheittain. Tällöin saadaan lopputuloksena asiakkaalle aito hyötyä tuottava ja tarpeisiin vastaava verkkokauppa ja sen liiketoiminta.Tarjousprosessin nykytila, Vilkas verkkokauppa, ratkaisumyynti
Esimerkki (kuva yllä) asiakkaan ja Vilkkaan ratkaisumyynnin tarjousprosessin etenemisestä. Prosessin vaiheet vaihtelevat aina asiakkaan tarpeiden mukaan, tavoitteena on aina antaa näkemystä ja auttaa asiakasta kohti tarpeita vastaavaa ratkaisua.

Verkkokaupan ratkaisumyynnin prosessi etenee alun kontaktoinneista asiakkaan edustajien ja Vilkkaan myynnin henkilöiden yhteistyönä. Sujuva prosessi vaatii paljon aikaa ja perehtymistä myös kolmannen tahon henkilöiltä, erityisesti integraatioiden selvitystyössä. 

Vuorovaikutus koettiin hyväksi läpi tarjousprosessin. Saimme hyvin ja läpinäkyvästi väliaikatietoja, kun käytiin esimerkiksi neuvotteluja integraatiokumppaneiden kanssa. Kiittelee Karppi yhteistyötä Vilkas yhteistyössä. 

Vilkas on luotettava verkkokauppojen ratkaisumyynnin toimittaja, varaa aika keskustelulle. Se ei sido sinua mihinkään. Sparrailemme mielellämme kanssasi.