Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Vilkas Group Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

Rekisterinpitäjä

Vilkas Group Oy, Finlaysoninkuja 19, 33210 Tampere, Finland
VAT-tunnus: FI10339964
Puh: +358 20 7431919
Email: privacy@vilkas.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Korkiakoski, Finlaysoninkuja 19, 33210 Tampere, Finland
Puh: +358 20 743 1916, Email markku@vilkas.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palvelun käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin digitaalisissa markkinointikanavissa. Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Käyttäjän yritys, etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja palveluiden tilaamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjällä itseltään palveluiden tilauksista, lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme sähköpostiviestinnässä MailChimp-järjestelmää, jolloin henkilötietoja tallennetaan Euroopan unionin ulkopuolella oleville palvelimille. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti rekisterin ylläpitäjälle. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Käyttäjä voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi käyttäjä voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä, jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle. Evästeillä seuraamme kävijäliikennettä (mm. mistä lähteestä käyttäjä tuli sivustollemme, kuinka pitkään sivustolla viivyttiin ja mitä toimintoja tehtiin) että voisimme kehittää sivustoa paremmin toimivaksi. Jos et halua evästeiden tallennusta koneellesi, voit muuttaa tämän verkkoselaimesi asetuksista.