Liitä palvelu verkkokauppaan

Liitä oma taustajärjestelmä verkkokauppaan REST-rajapinnan avulla

vilkas integraatio asiantuntija
Aksulit_varastonhallinta

Yhdistä palvelu verkkokauppaan avoimia rajapintoja hyödyntämällä

Saat yhdistettyä kivijalkamyymälän ja verkkokaupan tai oman ERPin verkkokauppaasi

Kun haluat saada käyttämäsi kassajärjestelmän tai minkä tahansa muun taustajärjestelmän yhdistettyä verkkokauppaasi, onnistuu se REST-rajapinnan avulla. Palveluntarjoaja voi liittyä Vilkas verkkokauppajärjestelmään avointa rajapintaa hyödyntämällä ja asettaa palvelun näin tarjolle. Verkkokauppiaalla on oltava käytössään Vilkas Now XL tai Vilkas Suite Pro tai Vilkas Suite Active -kauppa.

Vilkas REST rajapinnan hyödyntämisen malli

Vilkas REST-integraatiorajapinnan toimintamalli

Rajapinta toimii verkkokaupan ja kolmannen osapuolen palvelun välillä. Integraatiorajapinnan kautta sekä luetaan, lisätään, päivitetään että poistetaan kaikkia seuraavia tietoja:

 • Asiakastiedot
 • Tuoteryhmätiedot
 • Tuotetiedot
 • Hinnastotiedot
 • Varastotiedot
 • Tilaustiedot
 • Kuponkikooditiedot

Lisäksi olemassa on rajapinta, jonka avulla Vilkas verkkokaupan sivuille voi lisätä oman javascript-koodin. Javascript-kehittäjille on käytössä joukko tapahtumia, joita liipaistaan tilausprosessin eri vaiheissa.

Rajapinnan kautta sovellus tarjolle kahdella tapaa

REST-integraatiorajapintaa voidaan hyödyntää kahdella eri tavalla. Käyttötapa määrittelee tarvittavat ja siten myös sovellukselle avattavat rajapinnat.

Tuo sovelluksesi käyttöön kaikille Vilkas verkkokauppiaille

Palveluntarjoajana rakennat palvelustasi REST-rajapintaa hyödyntävän julkisen sovelluksen tai vaihtoehtoisesti pilvipalvelun. Sovelluksen ollessa julkinen, on palvelusi mahdollista tarjota kaikille Vilkas Now ja Vilkas Suite -kauppiaille.

Kun sovellus on työstetty valmiiksi, tulee sen käydä läpi vielä ePagesin määrittelemä asennusprosessi. Prosessissa Vilkas verkkokaupat avaavat REST-rajapinnat automaattisesti sovelluksen käyttöön ja toimittaa sovellukselle myös tarvittavat autentikaatiotiedot. Tämän seurauksena sovellus voi käyttää REST-rajapintaa palvelutarjoajan määrittämällä tavalla.

Ohjeet sekä asennuksen prosessikuvauksen löydät ePagesin kehittäjille suunnatulta sivustolta.

Asennusprosessin jälkeen sovellus on käytettävissä ja se lisätään ePagesin sovelluskauppaan. Sieltä verkkokauppias voi ottaa sovelluksen käyttöön omaan verkkokauppaansa. 

Devoca_ohjelmisto
Kehittäjä-tietokone-näyttö

Yksittäiselle verkkokauppiaalle suunnattu sovellus tai palvelu

Palveluntarjoaja rakentaa yksityisen sovelluksen silloin, jos on tarve integroida yksittäinen Vilkas Now XL tai Vilkas Suite Active ja Vilkas Suite Pro verkkokauppa esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään, kuten ERP, CRM tai POS, tai esimerkiksi varasto- tai kirjanpitojärjestelmään.

Verkkokauppias voi itse lisätä yksityisen sovelluksen kauppaansa ja määritellä mitkä REST-rajapinnat sovellukselle avataan. Samalla sovellukselle luodaan tarvittavat autentikaatiotunnukset, joita sovellus tarvitsee rajapinnan käyttämiseen.

Yksityiset sovellukset on liitettävissä seuraaviin Vilkas-kauppatyyppeihin:

Vilkas Now XL 
Vilkas Suite Pro
Vilkas Suite Active

Muistilista kehittäjille

Näin tuot sovelluksesi Vilkas-verkkokauppiaiden saataville

REST-integraatiorajapinta antaa palveluntarjoajalle mahdollisuuden tuoda oma palvelunsa sovelluksena käyttöön. Ennen kuin aloitat, muista kuitenkin nämä seikat:

 • Voit rakentaa palvelustasi joko yksityisen tai julkisen sovelluksen
 • Yksityinen sovellus tulee käyttöön tietylle verkkokauppiaalle eikä se vaadi ePagesin asentamisprosessia
 • Yksityisen sovelluksen voi tuoda vain Vilkas Now XL ja Vilkas Suite Active sekä Vilkas Suite Pro -kauppiaan käyttöön
 • Julkinen sovellus on ladattavissa kaikille Vilkas Now ja Suite -kauppiaille ePagesin sovelluskaupasta
 • Julkinen sovellus käy läpi ePagesin asennusprosessin

Tutustu Vilkas verkkokauppoihin

Valmis verkkokauppapohja Yksilölliset verkkokaupat