Innovaatioseteli - kehitä verkkokauppasi liiketoimintaa

Hae 6000 € innovaatioseteli, jos tähtäät kansainväliseen kasvuun nyt tai tulevaisuudessa! Voimme auttaa sinua setelin hakemisessa sekä liiketoimintasi kehittämisessä. Setelin myöntää Business Finland.

Innovaatioseteli, Business Finland Vilkas verkkokauppa, verkkokaupan kehittäminen, verkkokauppaliiketoiminta kehittäminen
Mikä innovaatioseteli on?

Innovaatioseteli verkkokauppasi liiketoiminnan kehittämiseen

Business Finlandin innovaatioseteli on kerran myönnettävä rahoitusmuoto. Yritys voi kehittää esim. tuotettansa, jolla on kansainvälisesti potentiaalia ja tarvitsee siihen ulkopuolista apua. Rahoitusta haettaessa on tärkeää tuoda esille uuden tuotteen tai palvelun kilpailukyky ja uutuusarvo.

Rahan saa, kun tehty työ on hyväksytty, raportoitu ja maksusta on antaa kuitti. Innovaatioseteliä voi hakea mm.

 • Kun tehdään uutta palvelua, johon ei ole ratkaisua itsellä
 • Tuotestrategian tai -muotoilun kehittämiseen liittyviä palveluita

Lue tarkemmin Business Finlandin verkkosivuilta, mitä rahoituksen hakeminen vaatii. Rahoitus haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

innovaatioseteli verkkokauppasi kehittämiseen

Kysy lisää Innovaatiosetelistä, kerro ideasi ja selvitetään yhdessä voisimmeko hyödyntää setelin.

Projektin vaiheet

Miten homma etenee?

1. Miten voimme olla avuksesi?

Kuulemme mielellämme ideasi, tuotteesi ja innovaatiosi! Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kartoitetaan yhdessä tilanteesi, kansainvälistetään verkkokauppasi ja tuotteesi.

2. Hakemus sisään

Hiomme suunnitellut toimenpiteet kirjalliseksi yhdessä, autamme sinua - hakemus tehdään sähköisesti Business Finlandin asiointipalvelussa! Hyväksy myönteinen päätös asiointipalvelussa.

3. Luota asiantuntijoihimme

Autamme sinua esimerkiksi kansainvälistyvän tuotteen konseptin hiomisessa esim. kilpailuedun, erottuvuuden tai markkinatilanteen selvittämisessä. Hiomme tuotteesi identiteetin helposti viestittävään muotoon.

4. Laadi loppuraportti

Annamme sinulle loppuraporttiin liitteeksi palveluntuottajan selvityksen toteutuneesta asiantuntijapalvelusta. Panosta loppuraporttiin, sillä Business Finland maksaa rahoituksen raportin perusteella, kuittia vastaan.

innovaatioseteli kokemuksia

Innovaatiosetelillä verkkokaupan asiantuntija käyttöösi

Vilkkaan asiantuntija Ari Paksuniemi auttoi Kimmoisa Oytä luomaan tuotestrategian, jossa uuden innovatiivisen tuotteen identiteetti on rakennettu helposti viestittävään muotoon ja erottuvuustekijät on nostettu kilpailutekijöiksi. 

Vilkas Now

Käsitykseni verkkokaupan kokonaisvaltaisesta näkymästä on selkiytynyt: miten tuotteita tuodaan parhaiten esille, ymmärryksen syveneminen liiketoiminnan ja myynnistä kansainvälisessä verkkokaupassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi elementtejä kuten sisältöjä ja tekstejä, kuvia ja niiden vaikutusta käyttäjäkokemukseen sekä  kuvia tuotteista.

Kimmo Lahti, Kimmoisa Oy

Valitse osat tai koko paketti

Mitä sinun yrityksesi tarvitsee?

Voit valita osuuden, johon keskitymme syvemmin tai voimme käydä läpi kaikki kolme osiota, jolloin saat hyvän kokonaissuunnitelman käyttöösi.

1. Tuotteen erottuvuustekijät

Uuden tuotteen kanssa on hyvä pysähtyä miettimään tarkkaan sen myymisen keinoja. Saat palvelustamme tuotestrategian, jossa uuden innovatiivisen tuotteen identiteetti on rakennettu helposti viestittävään muotoon ja erottuvuustekijät on nostettu kilpailutekijöiksi.

Lue lisää

2. SEO nykytila ja kilpailijakartoitus

Tehdään digitaalinen liiketoiminta ja kaupankäynti nykytilan iso kuva ja SEO kilpailijakartoitus, missä markkinassa ollaan, asetetaan tavoitteet ja KPI mittarit, kohderyhmät ja ostajapersoonat, asiakaslupaus, kilpailuedut sekä erottautuminen, ostopolut, asiakashankinnan kanavat, asiakaskokemus, tuotteiden ja palveluiden sovittaminen myyntiin.

Lue lisää

3. Verkkokaupankäynnin strategia

Verkkokaupan liiketoimintaan tehdään toimintamallit ja prosessit, kaupan rakenne ja ostopolku, tuotteet ja -ryhmät, hinnoittelumallit, tilaus ja toimitusprosessi, integroinnit ja datahallinta, työresurssoinnit ja rutiinit, myynnin ja markkinoinnin työkalut, projektin toteutussuunnitelma ja budjetoinnit.

Lue lisää
Vilkas_hankerahoitus

Hakemusprosessi

Kun Business Finlandin hakemusprosessiin on edetty, se menee suunnilleen näin:

 1. Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.
 2. Hae rahoitusta, lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.
 3. Hyväksy rahoituspäätös. Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.
 4. Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.
 5. Raportoi projekti. Paras, jos raportointia tehdään projektin koko ajan. Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.

Lue vielä tarkemmin Business Finlandin raportoinnin sivuilta ja kysy apua hankerahoituksen hakemiseen.

Hankerahoitus

Hankkeen hallinnoinnin vinkit

Hait rahoitusta sitten mistä tahansa, muutama asia huomioimalla saat hankkeen byrokratian kulkemaan sukkelammin.

 1. Lue rahoituspäätös tarkkaan, laita tärkeät päivämäärät kalenteriisi, suunnittele mm. raportointi hyvissä ajoin.
 2. Huolehdi, että kirjanpitoon perustetaan esim. oma kustannuspaikka hankkeelle. Kaikkien hankkeen kustannuksien, kuten laskujen, tulee sisältää viittaus hankkeeseen.
 3. Ilmoita mahdolliset muutokset asiointipalveluun tai rahoittajalle. Lue rahoituspäätös ja hankesuunnitelma ajoittain ja varmista, että hanke toteutuu sen mukaisesti.
 4. Talleta kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali tallessa, pääsääntö kestosta on 10 vuotta.

Vaikka tämä artikkeli pitää sisällään opastusta hankerahoituksen hakemiseen liittyen, se ei takaa tiedon täydellisyyttä tai oikeellisuutta. Jokainen rahoitushakemus käsitellään rahoituksen myöntäjän taholta heidän määräämin edellytyksin. Yrityksen hakukelpoisuus ja rahoitukseen liittyvät toimenpiteet tulee aina varmistaa rahoituksen myöntäjältä.

Verkkoliiketoiminnan kumppanisi

Haluamme olla kumppanisi tuottaen ratkaisuja, joiden avulla erotut kilpailijoista ja teet jatkuvasti parempaa tulosta.