Innovaatioseteli - Verkkokaupan kansainvälistymisen rahoitus

Verkkokaupan kehittämiseen kannattaa panostaa hyödyntämällä verkkokaupan asiantuntijoiden apua. Tiesithän, että voit hakea tähän myös hankerahoitusta?

Lisätuloja verkkokaupalla, Vilkas verkkokauppa
Innovaatioseteli

Innovaatioseteli asiantuntijapalveluihin

Business Finlandin innovaatioseteli on kerran myönnettävä rahoitusmuoto. Yritys voi kehittää tuotettansa, jolla on kansainvälisesti potentiaalia ja siihen tarvitaan ulkopuolista apua. Ennen rahoituksen hakemista on selvitetään uuden tuotteen tai palvelun kilpailukyky ja uutuusarvo.

Seteli on 6000 € arvoinen ja siinä on 100 % tuki. Rahan saa, kun tehty työ on hyväksytty ja maksusta on antaa kuitti.

Innovaatioseteliä voi hakea mm.

 • Kun tehdään uutta palvelua, johon ei ole ratkaisua itsellä
 • Tuotestrategian tai -muotoilun kehittämiseen liittyvät palvelut

Lue tarkemmin Business Finlandin verkkosivuilta mitä rahoituksen hakeminen vaatii. Rahoitus haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Hankerahoituksesta

Hankerahoituksen hakemisesta

EUn eri kanavien hankerahoituksia haettaessa kannattaa ensin varmistaa yrityksen hakukelpoisuus, jotta ei tarvitse tehdä turhaa työtä hakemuksen suunnittelun ja dokumenttien kokoamisen kanssa. Yrityksen hakukelpoisuuden voi tarkistaa olemalla yhteydessä suoraan rahoitusta tarjoaviin tahoihin, kuten ELYyn, Leaderiin sekä Business Finlandiin.

Muutamia pääsääntöjä yrityksen hakukelpoisuudesta:

 • Yrityksen toiminnan tulee täyttää kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • Yrityksellä on resursseja toteuttaa hanke
 • Yrityksen tulee kehittää uutta liiketoimintaa tai esimerkiksi kansainvälistyä, tukea ei voi saada arkipäiväisen liiketoiminnan rahoittamiseen

Yleisesti voidaan sanoa, että asiantuntijapalveluita käyttäviä kehityshankkeita tuetaan 50 % ja investointihankkeita 20–30 % riippuen tukialueesta. Näitä hankemuotoja voidaan myös yhdistää, vaikkakin hakemukset tehdään pääsääntöisesti jokainen erikseen.

Huom! On hyvä ymmärtää myös, että hankerahoitusten hakemukset käsitellään aina yrityskohtaisesti rahoituksen ja alueen toimintatavat ja -resurssit huomioiden. Rahoitus on aina harkinnanvarainen. Siksi onkin aina tärkeää olla yhteydessä oman alueen rahoituksen tarjoajaan tai alueesi yritysneuvojaan.

Kasvata_myyntiasi_google_shopping_mainonnalla
Toiminimi tai osakeyhtiö

Kansainvälistyvän verkkokaupan hankerahoitus ELY

Jos yritysmuotona on toiminimi (tai Oy) eli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, voit tiedustella hankerahoitusta liiketoimintasi kehittämiseen tai kansainvälistymiseen esimerkiksi ELY-keskuksilta. Yrityksen kehitysrahoitus on yksi rahoituksen muoto, jossa kehittämishankkeessa tuen osuus hankkeen budjetista on 50 %. 

Rahoituksesta kannattaa kysyä tarkemmin yrityksen alueen ELY-keskukselta, sillä jokainen hakemus käsitellään yrityskohtaisesti, harkinnanvaraisesti sekä tuettaviin hankepäätöksiin vaikuttaa esimerkiksi haussa mukana olevien hankkeiden määrä sekä alueen elinkeinorakenne. Tuettavan hankkeen minimikoko on 10 000 €, josta tuen osuus on 5000 €. Lue yritysten tuettuja hankkeita.

Kehittämisavustuksen (ELY) hakemisen vaiheet:

 1. Alustava suunnittelu; mitä hankkeella tehdään, mitä vaikutuksia haetaan, omat resurssit
 2. Hakemus ja hankesuunnitelma, hae hanketukea
 3. Hakemuksen käsittely ja päätös
 4. Hankkeen toteuttaminen
 5. Maksatuksen haku
 6. Maksatuspäätös
 7. Palaute
 8. Jälkikäteis- ja vaikuttavuusarviointi

Kehittämisavustuksella tuetaan hankkeeseen liittyviä asiantuntijapalveluita, sekä mm. palkka- ja ostopalvelukustannuksia. Verkkokaupan kehittämisessä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi digitaalisen liiketoimintamallin suunnittelua eli verkkokaupan liiketoimintamallin suunnittelua. Itse verkkokaupan fyysinen rakentaminen eli koodaaminen ei kuulu tuen piiriin. Mutta kaikki verkkokaupan suunnittelu- tai kehitystyö asiantuntijoiden kanssa on haettavissa rahoituksen piiriin.

 • Verkkokaupan liiketoimintamallin suunnittelu
 • Uuden tuotteen tai palvelun kehitystyö
 • Innovaation kehittämisen asiantuntijapalvelut

Vinkki! Jos suunnitteilla on uutta aiemmasta poikkeavaa liiketoimintaa kotimaassa, silloinkin kannattaa tiedustella hankerahoituksen mahdollisuutta.

Kannattaa tiedustella kunkin ELY-keskusalueen määrittämiä painopistealueita kehitysrahoituksille. Nämä liittyvät mm. rahoituksen hyödyntämismahdollisuuksiin, haettavissa oleviin rahoitusmääriin sekä alueellisen maakuntaohjelman painopisteisiin. Pääsääntöisesti ELY-keskukset ottavat hakemukset käsittelyyn niiden saapumisjärjestyksessä ja käsittelyssä ne pisteytetään ja niiden pohjalta tehdään päätökset.

Huomaa, että normaalia liiketoiminnan kehittämistä ei tueta, uuden pitää omaa ja uutta palvelua.

Maaseudulla toimivien yrityksien kannattaa olla yhteyksissä omaan Leader-ryhmäänsä kysyäkseen hanketukea Leader maaseuturahoituksesta (vuosille 2023-2027) ELY-keskukselta. Asiantuntijoiden palkkioihin on mahdollista saada käynnistys- tai kehittämisavustusta. Voit tarkistaa Leader alueesi maaseuturahoituksen verkkosivujen kartasta. Huomaa, että myös isompien kaupunkien reunamat saattavat kuulua Maaseuturahoituksen piiriin.

Osakeyhtiö

Kansainvälistyvän verkkokaupan hankerahoitus, Business Finland

Osakeyhtiö voi hakea ELY-keskukselta samoja rahoituksia, kuin yllä toiminimen kohdalla. Osakeyhtiö voi hakea hankerahoitusta ELY-keskusten lisäksi Business Finlandilta. Business Finlandilla on useita erilaisia rahoitusinstrumentteja, joiden avulla voidaan rahoittaa yrityksen hankkeita.

Business Finlandin rahoituksissa kannattaa varmistaa ennen hakua hakukelpoisuus, kuten rating luokka, joka tulee olla vähintään A. Jos yhteydenotto on ensimmäinen, hakeudu kontaktiin asiointipalvelun kartoituksen kautta.

business finland
Vilkas-rahoitus
Tempo-rahoitus on hyvä rahoitusinstrumentti, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Mutta sen saaminen vaatii hyvät perustelut ja taustatyötä.  Business Finlandin asiakkaaksi hakiessa valmistaudu vastaamaan, miten uusi tuote tai palvelu ei ole normaalia liiketoiminnan kehittämistä, miten se on omaa ja uutta palvelua, miten olet selvittänyt ja dokumentoinut (esim. asiakaspalautteita, pyyntöjä, miksi ostetaan juuri teiltä) kilpailuedun selvittäminen. Taustaselvitys osoittaa, että hankkeesi on realistinen ja tuettava.

Business Finlandin Tempo-rahoituksella voit lähteä suunnittelemaan ja testaamaan uutta kansainvälistä markkinaa. Rahoituksen koko on enintään 50 000 € ja rahoitus kattaa 75 % hankkeen kustannuksista. 70 % saat tukipäätöksen jälkeen ja loppuosan loppuraportin jälkeen. 

 

Muista, että Business Finlandin rahoitukset ovat aina harkinnanvaraisia ja tapauskohtaisia. Ennen rahoituksen hakemista on tärkeää selvittää uuden tuotteen tai palvelun kilpailukyky ja uutuusarvo.

Kansainvälisen verkkokaupan kehittämiseen voi hakea tukea asiantuntijapalveluihin esimerkiksi:

 • Suunnittelua varten, miten uutta tuotetta kehitetään?
 • Miten uutta palvelua kehitetään tai skaalataan

Rahoituksia haettaessa on haastavaa nostaa selkeitä tuotteidemme osa-alueita tai toimenpiteitä, joiden kehittämiseen saa tukea. Tuen saamiseen vaikuttaa niin moni asia. 

hankerahoitus
Vilkas_hankerahoitus

Hakemusprosessi

Kun Business Finlandin hakemusprosessiin on edetty, se menee suunnilleen näin:

 1. Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.
 2. Hae rahoitusta, lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.
 3. Hyväksy rahoituspäätös. Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.
 4. Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.
 5. Raportoi projekti. Paras, jos raportointia tehdään projektin koko ajan. Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.

Lue vielä tarkemmin Business Finlandin Tempo-rahoituksen sivuilta ja kysy heidän asiantuntijoilta apua hakemiseen.

Hankerahoitus

Hankkeen hallinnoinnin vinkit

Hait rahoitusta sitten mistä tahansa, muutama asia huomioimalla saat hankkeen byrokratian kulkemaan sukkelammin.

 1. Lue rahoituspäätös tarkkaan, laita tärkeät päivämäärät kalenteriisi, suunnittele mm. raportointi hyvissä ajoin.
 2. Huolehdi, että kirjanpitoon perustetaan esim. oma kustannuspaikka hankkeelle. Kaikkien hankkeen kustannuksien, kuten laskujen, tulee sisältää viittaus hankkeeseen.
 3. Ilmoita mahdolliset muutokset asiointipalveluun tai rahoittajalle. Lue rahoituspäätös ja hankesuunnitelma ajoittain ja varmista, että hanke toteutuu sen mukaisesti.
 4. Talleta kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali tallessa, pääsääntö kestosta on 10 vuotta.

Vaikka tämä artikkeli pitää sisällään opastusta hankerahoituksen hakemiseen liittyen, se ei takaa tiedon täydellisyyttä tai oikeellisuutta. Jokainen rahoitushakemus käsitellään rahoituksen myöntäjän taholta heidän määräämin edellytyksin. Yrityksen hakukelpoisuus ja rahoitukseen liittyvät toimenpiteet tulee aina varmistaa rahoituksen myöntäjältä.

verkkokaupan kehittäminen

Ota yhteyttä

Ohaamme oikean rahoitusmuodon valitsemisessa sekä hakuprosessin suunnittelussa
Ari Paksuniemi

Ari Paksuniemi
050 550 8077
ari@vilkas.fi

Timo_Korvenoja_200px-200px_2021

Timo Korvenoja
050 65 013
timo@vilkas.fi