Vilkas Verkkoapteekki - verkkoapteekki.fi valitsi pitkän linjan ratkaisun

Vuonna 2020 perustetun Järvenpään Lähiapteekin kaikki työntekijät on koulutettu pyörittämään verkkokauppaa noin 100 000 vuosireseptuurin ohella. Apteekissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 10 työntekijää sekä tarpeen mukaan vuokratyöntekijöitä.

Apteekkari Teemu Kivijärvi valitsi Vilkkaan verkkoapteekkinsa tarpeisiin sopivimpana, kun arvoina olivat kehittyminen, laatu, monipuolisuus, turvallisuus sekä luotettavuus.

Verkkoapteekin perustaminen sujuu yhteistyöllä

Kivijärvellä on paljon kokemusta verkkokaupan perustamisen vaiheista ja erilaisista verkkokauppa-alustoista. Hän oli mukana perustamassa ensimmäisiä Suomen Verkkoapteekkeja. Silloin Kivijärvelle tulivat tutuksi niin ePages kuin Vilkas. Nyt toimiessa apteekkarina, aikaa ei riittänyt verkkoapteekki-projektin hoitamiseen. Kivijärvi päätti ulkoistaa projektinhallinnan Farmanialle. Verkkokauppa-alustan vertailun, valinnan sekä tarvittavat sopimukset hän hoiti kuitenkin itse.

- Kävin perusteellisen pohdinnan, minkä ohjelman ja yhteistyökumppanin valitsen. Neljän kanssa käytiin keskusteluita. Pitkä ja hyvä yhteistyö toi kyllä vahvan etulyöntiaseman Vilkkaalle. Koin, että Vilkkaalla on laajemmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet kehittyä tulevaisuudessa. Valitsimme pitkän linjan kumppanin, sillä olemme päättäneet panostaa verkkokauppaamme. Kivijärvi pohjustaa yhteistyön alkua.

Vilkas Verkkoapteekki, Vilkas Go, yhteistyö

Verkkokaupan voi perustaa monella tavalla. Mutta kun kyseessä on apteekkiala, turvallisuus ja luotettavuus näyttelevät suurta osaa. Verkkokaupalla pitää olla näkymiä kehittyä ja mukautua kasvun mukana.

- Vilkkaalla on kehityspolku valmiina, johon voin itse samaistua ja olla kelkassa mukana. Meille asiakkaana verkkoapteekkien kehittäminen on tärkeää ja että siihen myös panostetaan. Vilkas seuraa aikaansa myös meidän puolesta. Toteaa Kivijärvi.

Verkkokaupan hinnoittelu

Tuoreena yrittäjänä Kivijärvi mietti tietysti myös kustannuksia ja teki laskelmia. Verkkokaupan perustamiseen on tarjolla monia erilaisia keinoja. On valmiita apteekkialalle suunnattuja ratkaisuja, Vilkkaan kaltaisia apteekeille muokattuja verkkokauppa-alustoja sekä yksi keino olisi ollut tehdä vapaalla koodilla.

- Vilkkaan ratkaisussa alkuinvestoinnit olivat vielä kohtuulliset. Vapaalla koodilla tehty verkkokauppa olisi ollut liian suurin panos. Hyvä laatu ja hinnoittelu kokonaisuutena ratkaisi valinnan. Kertoo Kivijärvi.

Monet verkkokauppiaat painiskelevat kustannusten kanssa. Kivijärvi on pohtinut paljon, miten sen yhtälön hallitsee kannattavasti.

- Jos nyt aloittaisin, miettisin tarkoin aloitus- ja kiinteitä kustannuksia. Vaikka Vilkas Verkkoapteekin toiminnallisuuksia kehitetään, isommista toiminnallisuuksista tulee lisäkustannuksia. Pitää olla harkitseva ja kriittinen mitkä ovat tarvittavia toimintoja, sillä vaihtoehtoja on paljon. Kivijärvi vinkkaa muille verkkokauppaa suunnitteleville.

Vilkas verkkoapteekki oli ratkaisu tarpeisiin

Verkkoapteekin tehtävä on toimia kivijalkamaisesti. Verkkokaupan tarkoitus ostamisen lisäksi on kommunikoida luotettavasti asiakkaiden kanssa. 

- Halusimme toimijan, joka ymmärtää apteekkialan turvallisuusvaateet. Muun muassa asiakkaiden tunnistautumisten pitää toimia luotettavalla tasolla. Toteaa Kivijärvi.

Kommunikoinnin mahdollisuudet olivat tärkeässä osassa verkkoapteekki.fi integraatioiden valinnoissa. Nyt mm. chatissa annetaan lääkeneuvontaa ja palvellaan asiakas ammatillisella vahvuudella. Verkkokaupan voisi ajatella olevan monikanavainen palvelumalli, jolloin asiakkaana ollessa ei ole väliä tuleeko kivijalkaan vai asioiko verkossa. 

Kivijärvellä oli selkeä näkemys, mitä palveluita ja integraatioita hän haluaa kauppaansa. Osin tarpeita ja sopivia palveluita sparrailtiin Vilkkaan asiantuntijoiden kanssa ja osin Farmanian kanssa. Kaupan tarkoitus on kehittyä ja kasvaa muiden alojen verkkokauppojen tahdissa.

- Huomasimme, että muissa alustoissa ei ollut tarpeitamme vastaavia integraatioita, kun huomioi myös tulevaisuuden suunnitelmamme. Vilkas on aito verkkokauppa-alusta, jota on mahdollista räätälöidä ja kehittää yksilöivämpään ja erottuvampaan suuntaan. Kivijärvi pohtii.

Tavoitteena oli tehdä pitkän linjan investointi ja panostaa resursseja suunnitteluun, toteutukseen ja verkkoapteekin jalkautukseen. Kivijärvi panosti paljon mm. henkilökunnan koulutukseen ja muuhun osallistamiseen.

- Parasta on, että pystyy itse tekemään erilaisia toiminnallisuuksia, hallitsemaan asiakkuuksia, tekemään markkinointia. Googlen hakutuloksissa on hyvä näkyä ja siihen Vilkkaan alusta luo hyvän pohjan vahvalla orgaanisella näkyvyydellä. Tämän päälle on helppoa rakentaa muu markkinointi.

Verkkokaupan markkinointi - tunnettuudesta kasvua

Vilkas verkkoapteekki on kehitetty näkymään hyvin orgaanisesti. Tämän on huomannut myös Kivijärvi.

- Kaikki näkyvyys ja sitä kautta myynti, on tullut tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana orgaanisesta näkyvyydestä. Kiitos Vilkas verkkoapteekin hyvin hakukoneoptimoidun pohjan.

Verkkokaupan asiakasmäärän kasvattaminen tai näkyvyyden lisääminen isommissa määrin tulee kuitenkin markkinoinnin toimesta. Vaikka Vilkas verkkoapteekki näkyy hyvin jo itsessään hakukoneissa, sen lisäksi näkyvyyden lisääminen on erittäin tärkeää. Vilkas on halunnut lähteä vastaamaan tähän tarpeeseen ja kysyntään, jolloin syntyi Vilkas Media.

Vilkas Medialta saat hankittua helposti kotimaisiin medioihin digitaalisia mainosratkaisuja mm. natiivimainontaa tarpeesi mukaan. Kohdennettu mainonta kiinnostuksen mukaan tai alueellisesti yhdistettynä vaikkapa uudelleenmarkkinointiin, antaa oivan piristysruiskeen kevään myyntiin.

Apteekkari Teemu Kivijärvi-3

- Näen, että verkossa asiointi kasvaa tulevaisuudessa ja sama näkyy myös apteekkialalla. Tässä kehityksessä haluamme olla mukana yhdessä kumppaniemme kanssa. Toteaa Kivijärvi.

Verkkoapteekki, josta on yhdessä tehty osa työpäivää

Työntekijät ovat lähteneet hienosti mukaan, kukaan ei ole halunnut jäädä pois. Jokainen Järvenpään Lähiapteekin työntekijä on koulutettu käyttämään verkkoapteekkia.

- Työntekijätkin ovat innostuneet kehittämään verkkoapteekin toimintaa. Oli heidän ideansa luoda kiertävä systeemi verkkoapteekin vuoroihin. Ja se on kyllä toiminut hienosti.

Verkkoapteekin työtehtävien on koettu rikastavan työpäiviä, sillä asiakkaiden kanssa chattaillaan aktiivisemmin esimerkiksi silloin, kun on hiljaisempi hetki. Myös työhakemuksissa verkkokaupan kokemus on yhä useammin mainittu. Siitä on siis tullut kilpailutekijä myös osaavan työvoiman palkkauksessa.

Tuotteiden pitää olla ajantasaisesti lähetettävissä, joten kappalemäärien pitää vastata täsmällisesti verkkokaupan lukuja. Tämä on tuonut tehokkuutta ja ajantasaisuutta tuotteiden hallintaan myös kivijalkakaupan puolelle.

Verkkoapteekki.fi tulevaisuudessa

Verkkoapteekkien määrä Suomessa on tällä hetkellä noin 120 kpl ja se tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Verkkoapteekkien kehittymiseen vaikuttaa osaltaan myös, miten viranomaiset määrittävät toimintoja tulevaisuudessa. Tätä kehittymistä myös Vilkas seuraa tiiviisti.

Kehitysaskeleita asiakkaan näkökulmasta pitää tehdä. Yksi konkreettinen toimi on nopeammat toimitukset asiakkaalle. Verkkoapteekki on apteekkialan monikanavainen palvelumalli, jossa mm. chat mahdollistaa, että asiakas saa lääkeneuvontaa kivijalkakaupan lisäksi verkossa.

- Ostoprosessia haluaisimme tehdä vieläkin jouhevammaksi. Nyt vielä vaatii vähän perehtymistä, jotta ostoprosessin voi viedä läpi ensimmäisillä kerroilla. Pohtii Kivijärvi.

Vilkas Group on toiminut verkkoapteekkien parissa jo liki 20 vuotta, joten mistään noviisista ei ole kyse. Jos haluat tiedustella verkkoapteekin mahdollisuuksista liiketoiminnassasi, varaa aika maksuttomaan asiantuntijakeskusteluun.