Hetki hyödyntää tekoälyä menestyksensä tukijalkana

Hetki nappasi kiinni tilaisuudesta lähteä mukaan Vilkkaan SMARTin ja tekoälyn kehittämisen matkaan. Lue lisää, millaisin ajatuksin matka verkkokaupan asiakaskokemuksen ja myynnin kehittämisen kanssa on alkanut.

Hetki, Sauna-Aatos, SMART Vilkas

Hetki on kolmevuotias pieni yritys, mutta tavoitteena heillä on olla alalla edelläkävijä ja innovatiivinen toimija. Tässä pyrkimyksessä he hyödyntävät tekoälyä, joka tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia niin myynnissä kuin asiakaspalvelussakin. Hetken kohdemarkkinat ovat kansainvälisillä vesillä, jonka vuoksi myös tekoälyavusteinen Sauna Aatos taitaa viisi eri kieltä.

Hetki, Janne Oksanen, Vilkas SMART tekoäly Sauna Aatos
Hetki Finlandin toimitusjohtaja Janne Oksanen luottaa tekoälyn mahdollisuuksiin ja haluaa olla mukana alan kehittymisessä viedessään saunaa maailmalle.

Yksi keskeisistä haasteista, jonka he ovat kohdanneet, on resurssien riittävyys erityisesti messuosallistumisissa ja muissa suurissa tapahtumissa. Hetki haluaa kuitenkin taata laadukkaan työn ja toiminnan, joka heijastaa brändiä verkkokaupassa - laadukasta, suomalaista ja luotettavaa.

 

Verkkokaupan asiantuntija Vilkas on osoittautunut meille arvokkaaksi kumppaniksi tässä pyrkimyksessä. He ovat helpottaneet monia prosessejamme ja vieneet tärkeitä asioita maaliin asti. Vilkas onnistuu poistamaan monimutkaisuuden ja tekee vaikeistakin tapauksista helppoja. Se on meille arvokasta, kertoo Hetken toimitusjohtaja ja perustaja Janne Oksanen.

 

Sauna Aatos on virtuaalinen avustaja asiakaspalvelun tukena verkkokaupassa

Esimerkkinä Hetken innovatiivisuudesta on Sauna Aatos, virtuaalinen sauna-avustaja. Sauna Aatoksen taustalla toimii tekoälymalli, joka on opetettu toiminaan yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Tämä toteutetaan Vilkkaan asiantuntijoiden toimesta käyttöönottoprojektin aikana siten, että tekoälylle syötetään yrityksen omaa relevanttia ja strukturoitua dataa, sekä kehoitetaan eli promptataan tekoäly toiminaan yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaan. Asiantuntijoiden avulla synnytetystä Sauna Aatoksestakin tuli välittömästi asiantuntija saunomisessa, sekä Hetken saunojen väsymätön puolestapuhuja 24/7. 

 
Sauna Aatos on otettu hyvin vastaan ja se tarjoaa asiakkaillemme asiantuntevia vastauksia. Vaikka virheitäkin on tapahtunut, Sauna Aatos oppii jatkuvasti, mikä on meille tärkeää, kommentoi Oksanen.
Sauna-Aatos tekoälyavusteinen saunaneuvoja, Vilkas SMART
Sauna-Aatos on tekoälyavusteinen saunaneuvoja, joka palvelee asiakkaita verkossa 24/7
 

Hetki haluaa tehdä yhteistyötä Vilkkaan ja SMARTin kanssa myös tulevaisuudessa, sillä he näkevät siinä valtavasti potentiaalia. Vilkas kehittää mielellään palveluitaan asiakkaidensa kanssa, sillä silloin kaikki voittavat ja saavat tärkeää tietoa loppuasiakkaan tarpeista ja miten heitä voidaan parhaiten auttaa.

 

Tekoäly auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme paremmin ja ohjaa myös tuotekehitystämme. Haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja SMART mahdollistaa sen, iloitsee Oksanen.

 

Yhteistyössä Vilkkaan Markku Korkiakosken kanssa Oksanen haluaa sparrata tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassa myös jatkossa. Hän on kiinnostunut olemaan myös pilottiasiakkaana erilaisissa kokeiluissa. Tämä antaa heille mahdollisuuden edelleen kehittyä ja innovoida, pysyä ajan hermolla.

 

Yhteenvetona voisi todeta, että tekoälyn hyödyntäminen on tuonut meille monia etuja, kuten parempaa asiakaspalvelua, asiakastyytyväisyyden kasvua ja suoran yhteyden kuluttajiin. Olemme vakuuttuneita siitä, että jokaisen yrityksen kannattaisi harkita tekoälyn käyttöä liiketoiminnassaan, kuittaa Oksanen ja kannustaa myös muita ottamaan tekoälystä hyödyt irti.