Selkeä verkkosisältö houkuttelee asiakkaita verkkokauppaan

Panosta ymmärrettävään sisältöön

Verkkokaupan sisältöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska sisällön ollessa lähestyttävää ja selkeää, saat asiakkaasi tutkimaan, ihmettelemään ja mahdollisesti myös ostamaan tuotteita.

Osoittaako verkkokauppasi analytiikka esimerkiksi paljon ostoksen kesken jättäneitä tai muuten vaan nopeasti poistuneita vierailijoita? Muokkaamalla verkkokaupan sisältöä ymmärrettäväksi ja selkeäksi pidät huolta siitã, että vaikeakäyttöistä tai monimutkaista verkkosisältöä karsastavat asiakkaat eivät poistu sinun kaupastasi.

Verkkosivuilla merkityksiä luodaan useiden elementtien yhteispelillä. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi tekstit, kuvat, värit ja sivuston rakenne. Tässä tekstissä käydään läpi eri elementtejä ja neuvotaan, miten verkkokaupan sisältöä voi muokata helpommin lähestyttäväksi.

Saavutettava verkkokauppa tarkoittaa selkeitä sisältöjä

Saavutettava verkkoteksti on silmäiltävãä, ymmärrettävãä ja käytettävãä

Verkkokaupan teksti kannattaa suunnitella etukäteen. Mieti kenelle kirjoitat ja mikä tavoite tekstillä on. Verkkokaupan sisällöt herättelevät asiakkaan kiinnostusta, ja ovat itsetehtynä maksutonta markkinointia ja suora panostus hakukonenäkyvyyteen. Verkkokaupassa tekstin yleisö koostuu todennäköisesti asiakkaista ja tavoite on houkutella asiakas ostamaan tuotteita, samalla tarjoten informaatiota tuotteen sisällöstä tai käytetyistã materiaaleista.

Helposti lähestyttävä verkkoteksti rakentuu pääasiallisesti kolmesta palasesta. Jotta verkkokauppasi tekstisisältö tavoittaa mahdollisimman suuren yleisön, tulisi tekstin olla:

  1. Silmäiltävää. Esitä tärkein asia tekstin alussa ja jaksottaa tekstiä esimerkiksi kuvilla ja otsikoilla.
  2. Ymmärrettävää. Mikäli verkkokauppasi toivottu yleisö koostuu muistakin kuin alan asiantuntijoista, yritä välttãä ammattisanaston käyttöä. Ammattijargonin sijaan teksti kannattaa koostaa ymmärrettävästä yleiskielestä, joka ei sisällä vaikeaselkoisia tai harvinaisia termejä.
  3. Käytettävää. Kirjoita verkkoteksti aina lukijalle ja lukijan näkökulmasta. Pidä huolta, että teksti etenee loogisesti ja tarjoat vain oikeasti oleellista ja tärkeãä tietoa.

Otsikot parantavat verkkosisällön luettavuutta

Otsikointi on myös oleellinen osa lähestyttävää verkkosisältöä, sillä selkeät otsikot tekevät sisallostä luettavan. Yleisesti hyvä ohjenuora on, että aina kun tekstissä siirrytään uuteen aiheeseen, on suositeltavaa osoittaa aiheen vaihtuminen otsikolla. Otsikoiden tulisi olla täsmällisiä ja sisältöä kuvaavia, ja väliotsikoiden hyödyntäminen on suositeltavaa.

Esimerkki:
"Otsikot" ei ole yhtä informatiivinen ja täsmällinen otsikko kuin esimerkiksi lauseotsikko
"Otsikot parantavat verkkosisällön luettavuutta".

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit parantavat hakukonenäkyvyyttä

Kuvat ovat erinomainen keino jaksottaa verkkosisältöä ja parantaa sisällön saavutettavuutta. Verkkosisällön saavutettavuutta voi parantaa lisäämällä kuville myös vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit. Vaihtoehtoisten tekstien lisääminen tarkoittaa, että kuvan sisältö on avattu tekstimuodossa niille henkilöille, jotka eivät kuvaa jostain syystä nãe. Syy voi olla esimerkiksi näkövamma tai se, että kuva ei ole latautunut.

Vinkki! Lue Vilkkaan 5 vinkkiä onnistuneisiin tuotekuviin täältä.

Vaihtoehtoinen teksti on merkittävä tekijä myös hakukonenäkyvyyden kannalta, sillä esimerkiksi Googlen hakurobotit löytävät vaihtoehtoiset tekstit verkkokaupassa. Älä siis hukkaa oivallista tilaisuutta lisätä hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä avainsanoja verkkokauppasi kuvien vaihtoehtoisin teksteihin.

Ota huomioon, että kuvan vaihtoehtoinen teksti ei tarkoita samaa kuin kuvateksti.

Vaihtoehtoisen tekstin tarkoituksena on sanoittaa kuvan sisältö lukijalle ja se tulisi tehdä käyttämällä yhtä selkeää kieltä kuin verkkokaupan muussa tekstisisällössä. Vaihtoehtoista tekstiä laatiessasi voit miettiä esimerkiksi sitä, minkälaista tietoa vaille lukija jää, jos kyseistä kuvaa ei ole mahdollista nähdä.

Takaisin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Verkkokaupan perustaminen - tuen vinkit hyvään perustaan

Teksti on päivitetty huhtikuussa 2023. Verkkokaupan perustaminen voi vaikuttaa isolta haasteelta,...

Omnibus-direktiivi - verkkokauppias, muista ainakin nämä asiat

Kirjoitusta on päivitetty joulukuussa 2022. MITÄ? Verkkokauppiaan tulee noudattaa EU:n Omnibus...

5 vinkkiä, joiden avulla viet kauppasi kivijalasta verkkoon

Koko kaupan ala elää voimakkaassa murroksessa. Asiakkaat siirtyvät verkkoon kiihtyvällä tahdilla....