Naiset ja heidän näkyvyytensä teknisissä työtehtävissä

Tiistaina 8.3.2022 on kansainvälinen naistenpäivä

Vaikka kansainvälinen päivä naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa olikin jo 11.2., päätimme me Vilkkaalla nostaa tämän tärkeän aiheen myös vuoden 2022 kansainvälisen naistenpäivän teemaksi.

Päivän kunniaksi Vilkkaan koodaavat naiset avaavat ajatuksistaan naisista teknologian parissa tiistaina julkaistavassa artikkelissamme. Vilkkaan naiset näkevät esimerkiksi koodaavien ja erityisesti alaa vaihtaneiden naisten esikuvien puutteen haasteena.

Unescon (2022) mukaan kansainvälisesti vain 35 % STEM, eli luonnotieteiden ja insinöörityön alojen, opiskelijoista on naisia. Suomessa alojen eriytyminen sukupuolen mukaan on edelleen eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisen voimakasta. 

analytics-ge8baf8292_1280

Vinoumat muokkaamassa ajatuksiamme

“Naisilla on samat mahdollisuudet hakeutua insinööriopintoihin ja teknisille aloille kuin miehilläkin. Miehiä vain kiinnostavat nämä aiheet enemmän”

Tyypillinen argumentti, joka tulee vastaan usein. Totuuttakin siinä on. Rohkenemme kuitenkin kyseenalaistaa tätä näkemystäk. 

Ilmiö, että naisia ei teknologiatehtävissä vielä tarpeeksi ole samoista mahdollisuuksista huolimatta, on kyllä todellinen. Syitä tähän on monia. Yllä oleva toteamus kuvastaa yhtä niistä osuvasti. Ajatustemme vinoumat ovat merkittävässä roolissa ylläpitämässä sitkeässä istuvaa sukupuolirakennetta teknisillä aloilla sekä työpaikkana että opiskeluvalintana. Saatamme yhä vain usein ajatella, että tekniikka on yhtä kuin miehet. Ajatusketjun vuoksi ne vähäisetkin naisesikuvat, joita alalla on, jäävät huomiotta.

Vinoumat ohjaavat ajatuksiamme. Emme useinkaan ole niistä tietoisia ja ne voivat vahvistaa syrjivää ajatusmallia. Vinoumat kumpuavat heuristiikoista, jotka ovat nyrkkisääntöjä ja toimivat ajattelumme oikopolkuina. Emme tulisi toimeen ilman näitä ajattelun oikopolkuja, mutta niiden vaikutuksesta tulee olla tietoinen. Parhaimmillaan heuristiikat sujuvoittavat arkeamme ja pahimmillaan ne vahvistavat vinoutunutta ajatusmallia.

Sitä ajattelet mitä näet

Edustavuuden heuristiikka on yksi syy, miksi naisia ei näy teknologian parissa vielä enempää. Edustavuusheuristiikka astuu kuvioon, kun arvioimme asioiden todennäköisyyksiä kuulua yhteen: asian tai tapahtuman A kuulumista luokkaan B arvioidaan sen mukaan miten paljon A muistuttaa B:tä. (Kahneman & Twersky 1972, katso esim. behavioral economics). 

Kuulostaako hankalalta? Istutetaanpa teoria kirjoituksen aiheeseen konkreettisesti:

Naisen kuulumista tekniseen tehtävään arvioidaan sen mukaan miten paljon samankaltaisia henkilöitä, eli naisia, alalla on yleisesti.

Käytännössä se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että oletamme teknologia-alan tehtävässä olevan henkilön olevan tietynlainen. Koska näemme miehen olevan tyypillinen edustaja teknologia-alalla, oletamme myös päinvastoin: teknologia-ala edustaa miehiä.

Naisten näkyvillä olo hyödyttää meitä kaikkia

Miten siis murramme tämän harhan? Yksi keino on Lisätä sekä naisten edustavuutta että näkyvyyttä alalla. Näin käytämme edustavuuden heuristiikkaa hyvään. Lisäämällä edustavuuden kirjoa ja etenkin sen näkyvyyttä opinnoissa ja työelämässä, on mahdollista, että koulutusalaa valitseva nuori välttyy ajatusmallilta, jossa tietty sukupuoli soveltuu vain tiettyyn tehtävään.

Miksi on niin haitallista, että naiset ovat aliedustettuina teknologia-alalla? Jälleen voimme palata vinoumiin. Ihmisten vinoumat ja vääristymät siirtyvät nimittäin myös teknologiaan ja teknologisiin ratkaisuihin. On esimerkiksi esitetty, että naiset ovat suuremmassa riskissä auto-onnettomuuden sattuessa, koska autojen turvallisuustoiminnot on suunniteltu miehen mittasuhteiden mukaan. 

Tuottavuuden näkökulmasta argumentaationa toimikoon se, että Innovaatiot ja ratkaisut ovat yksinkertaisesti parempia, kun ratkaisuja lähestytään useammasta näkökulmasta. Näkökulmaan vaikuttaa henkilön tausta, jolloin yhdeksi tekijäksi muodostuu henkilön sukupuoli.

student-g41f6499b4_640-1

Miten Vilkas pureutuu osaltaan ongelmaan?

Antamalla tilan Vilkkaan naisedustajien äänelle. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi kuulette huomenna Vilkkaan naisedustajien ajatuksia teemalla Vilkkaan mimmit koodaa.

Takaisin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Vilkkaan mimmit koodaa - Jaana, Taika ja Pieta

Hyvää ja tasa-arvoista naistenpäivää - ihan kaikille! Vilkkaan naisilla on selkeä näkemys naisten...

Tekoäly verkkokaupassa: Kuinka tekoäly voi auttaa verkkokauppiasta?

Tekoäly voi auttaa verkkokauppaa tarjoamalla asiakaskokemuksen parantamista chat- ja äänibotin...

Omnibus-direktiivi - verkkokauppias, muista ainakin nämä asiat

Kirjoitusta on päivitetty joulukuussa 2022. MITÄ? Verkkokauppiaan tulee noudattaa EU:n Omnibus...