5 heta SEO-tips för din webbutik

E-handeln fortsätter att växa på den globala marknaden. Under 2019 lär den globala e-handelsmarknaden inom B2C ha omsatt 3.53 miljarder dollar. Inget tyder på att e-handelns tillväxt kommer att avta. Tvärtom, förväntas den globala e-handelsmarknaden redan år 2022 att omsätta 6.54 miljarder dollar. Detta enligt prognoser som utförts av statitsikföretaget Statista

Det finns med andra ord stora möjligheter för den som vill sälja varor och tjänster på nätet. Men för att lyckas måste du synas. Konkurrensens är tuff och betald marknadsföring kan snabbt få marknadsföringskostnaderna att skjuta kraftigt i höjden. Av den anledningen väljer vissa entreprenörer och startups att satsa på SEO (eller s.k. Sökmotoroptimering). SEO är nämligen en kostnadsfri marknadsföringskanal och därmed ett attraktivt alternativ för exempelvis företag med en mindre marknadsföringsbudget.

Men än finns det många företag inom e-handeln som helt eller delvis negligerar SEO som marknadsföringskanal. SEO kan i vissa fall uppfattas som tekniskt komplicerat. Dessutom kan den här typen av marknadsföring ta relativt lång tid för att uppnå önskvärt resultat. 

Att helt välja bort SEO som marknadsföringskanal är dock enligt mig ett stort misstag. Genom att ha kunskap om och implementera några av de mer grundläggande teknikerna för sökoptimering kan du uppnå ett förhållandevis gott resultat. Studier visar att mer än 44% av alla köp på internet föregås av informationssökningar på internet.

Grundläggande SEO behöver vare sig vara särskilt tidskrävande eller komplicerat. Eftersom att SEO dessutom är gratis att tillämpa har du heller inget att förlora på att tillämpa några av de mest grundläggande teknikerna för att attrahera fler besökare till din webbutik via Google och andra sökmotorer.

Det här är ett gästinlägg där jag går jag igenom några av de mest fundamentala SEO-teknikerna. Genoma att tillämpa mina råd kan du få din webbutik att hamna högt upp i Googles sökresultat. Jag heter Jacob Bartoletti och driver bloggen Skapa Webbkraft. På bloggen hittar du fler tips relaterade till e-handel och marknadsföring.

1. SAMLA IN OCH ANALYSERA NYCKELORD AV RELEVANS 

Att förstå vilka nyckelord som är av relevans för din webbutik utgör själva grunden i SEO. Utan kunskap om nyckelord och historiska sökvolymer för söktermer som du vill att din webbutik ska associeras med kan du inte lyckas med att sökoptimera din webbutik. 

Att samla in och analysera nyckelord som är av relevans för den webbplats som du vill marknadsföra kräver att du använder någon form av SEO-verktyg. Flera SEO-verktyg som figurerar på marknaden är relativt dyra att använda. Att samla in och analysera nyckelord kan i vissa fall även uppfattas som krångligt och tidskrävande. 

Men faktum är att du vare sig behöver lägga ned särskilt mycket tid eller pengar på att samla in och analysera dina nyckelord. Numera finns det SEO-verktyg som kan användas gratis men  som duger gott och väl för att du ska kunna se vilka nyckelord och sökvolymer som förekommer på din marknad. 

Till gratisverktyg som finns tillgängliga på marknaden hör exempelvis Keywords Everywhere och WMS Everywhere som är tillägg till Chrome (s.k. Chrome extensions). Med dessa verktyg installerade tillsammans med Chrome kan du se förslag på relaterade söktermer som förekommer för en sökning som du gör i Google. Du får även information om aktuella sökvolymer för de nyckelord som programmet föreslår.

2. ANVÄND UNIKA SEO-TITLAR FÖR ALLA SIDOR I DIN WEBBUTIK

Efter att du har samlat in relevanta nyckelord och sökvolymer som är aktuella för din nisch ska du strukturera informationen i s.k. “Silos”. Det innebär att du sorterar dina nyckelord på basis av vilken produktkategori eller kollektion som är av mest relevans. Du bör undvika att ett nyckelord  förekommer i mer än i en kollektion eller produktkategori.

Genom att sortera in alla nyckelord baserat på relevans för dina kategorier eller kollektioner kan du enkelt öronmärka varje nyckelord för en specifik webbsida i din webshop. Nyckelord som inte passar för exempelvis dina produkt- och kollektionssidor kan användas för övriga sidor, exempelvis bloggsidor, i din webbutik.

När du väljer och applicerar nyckelord i söktiteln (“SEO-titeln”) för din webbsidor bör du:

  • Använd endast ett unikt nyckelord per webbsida och per SEO-titel.
  • Fundera över sökintentionen med nyckelordet. Det är förstås viktigt att innehållet på webbsidan där du använder sökordet avspeglar det som personer som söker i Google kan förväntas leta efter. Du bör välja dina nyckelord med omsorg. Exempelvis är det inte så mycket värt att hamna högt upp för “vad är grönt te för viktminskning?” i jämförelse med “bästa grönt te för viktminskning”. Det senare nyckelordet är mer sannolikt att användas av personer som vill köpa grönt te för viktminskning.  
  • Säkerställ att exakt det nyckelord som du vill att din webbsida ska associeras med ingår i SEO-titeln för den webbsida som du vill sökoptimera. Din SEO-titel kan exempelvis se ut så här:

Ditt “öronmärkta” nyckelord | Ditt företagsnamn eller varumärke

(Exempel: “Grönt te viktminskning | Jupiters kaffe & tehandel”)

3. INKLUDERA DINA NYCKELORD I WEBBSIDANS RUBRIKER

I nästa steg vill du optimera rubrikerna med nyckelord för dina webbsidor. Här ska du säkerställa att samma nyckelord som du använt i webbsidans SEO-titel ingår i webbsidans titel.

I vissa fall kan det förekomma fler nyckelord av relevans för en webbsida. Då kan du använda resterande nyckelord i övriga rubriker (H2 och H3) på webbsidan. Det är viktigt att nyckelorden läggs in i rubrikerna på ett naturligt sätt. 

Tänk på att dina potentiella kunder som kommer till din webbsida ska uppfatta innehållet som professionellt och trovärdigt. Du bör därför endast använda nyckelord på ett sådant sätt att de inte uppfattas som att rubrikerna förvanskas. I mitt exempel ovan har jag använt nyckelordet “Grönt te viktminskning” i SEO-titeln. När jag använder nyckelorden i webbsidans titel bör jag alltså göra vissa justeringar.

Så här kan webbsidan titel se ut: 

(H1) Grönt te för viktminskning

(OBS. att jag lagt till “för” i rubriken för att göra titeln språkligt korrekt)

4. OPTIMERA DINA URL:ER

Din URL är det första som både Google och i vissa fall även din webbutiks besökare noterar. En URL som är enkel att läsa och dessutom begriplig underlättar både för sökmotorer och dina kunder att förstå vad din webbsida handlar om. 

Du bör inkludera ditt “öronmärkta” nyckelord (det nyckelord som du använt i både SEO-titeln och i själva titeln för sidan) i URL:en.

Här kan det vara nödvändigt att inkludera ytterligare information. Om du exempelvis vill optimera URL:en för en produktsida i din webbutik. Då bör du säkerställa att URL:en inte är för generisk. 

I mitt exempel ovan använde jag “Grönt te viktminskning”. Om nyckelordet ska användas i URL:en  för en produktsida kan det finnas anledning att lägg till ytterligare ord i URL:en.

Det har att göra med artikelns produktcykel. Det är troligt du vill fasa ut artikeln i fråga i framtiden och istället fasa in en ny substitutartikel med motsvarande egenskaper. Då kan det alltså bli aktuellt att återanvända nyckelordet längre fram fast för nya produktsidor.

Varje gång du skapar en ny produktsida i din webbutik måste du ange en ny URL. Genom att göra varje URL mer specifik blir det alltså enklare att återanvända ditt nyckelord i en ny URL längre fram då du vill fasa in/ut produkten i fråga.

En fördel med Vilkas webshop är att du har möjlighet att anpassa URL:er för dina webbsidor så att de kan indexeras av Google på ett fördelaktigt vis. Vilkas webshop genererar både ett långt och ett kort URL för dina webbsidor.

Ett långt URL kan se ut ungefär så här:

www.jupiterkaffe.se-grontSE/?ObjectPath=/Shops/2020101902/Categories/jup...

Vilkas webshop genererar även ett kort URL för samma webbsida som om du enkelt kan anpassa till ett mer läsvänligt URL. Här bör du även inkluderar dina nyckelord:

Exempel: “www.jupiterkaffe.se/gront-te/viktminskning-med-jasmin-for-bantning….” 

Google kommer per automatik att indexera den kortare, mer begripliga URL:en, vilket ökar förutsättningarna för att de nyckelord som du angett i URL:en kan få din webbsida att hamna högt upp för sökningar som sker i Google för dessa nyckelord.

5. ANVÄND NYCKELORD MED RIM OCH RESON

Ett misstag som kan straffa sig är att använda nyckelord på ett överdrivet frekvent sätt i din webbutik. Vill du examples attrahera kunder till din webbutik som söker på nyckelordet “Grönt te viktminskning” då räcker det med att låta nyckelordet ingå i rubrik, SEO-titeln och URL som jag beskrivit ovan. Du kan självfallet låta nyckelordet förekomma någon gång i själva innehållet på sidan men du bör undvika att försöka manipulera innehållet på ett onaturligt sätt för att få in nyckelordet flera gånger i texten.

Tillbaka

Du kanske också är intresserad av

Betydelsen av sökmotoroptimering i marknadsföringen av webbutiken

Social media har gett e-handlare tillgång till många prisvärda och till och med kostnadsfria...

Handlarens förståelse är avgörande vid försäljning och marknadsföring

En ny e-handlare bör först och främst lägga sina tankar och energi på försäljning och...

Vad har Billackering.eu lärt oss om marknadsföring? Del 3 av 3

I denförsta delen "Vad har vi lärt oss om Billackering.eu"diskuterades hur allt började med...