Handlarens förståelse är avgörande vid försäljning och marknadsföring

En ny e-handlare bör först och främst lägga sina tankar och energi på försäljning och marknadsföring. Det är tyvärr något som nya e-handlare ofta missar. Ett typiskt misstag som ofta görs är att snöa in sig på tekniken och designen. Det är något man kan lägga mer tid och pengar på senare, istället bör man få igång kassaflödet direkt med hjälp av försäljnings- och marknadsföringmetoder. Och med det menar vi inte att man behöver ha någon enorm marknadsföringsbudget.

En e-handels försäljning och marknadsföring kan inte kopieras. Man kan såklart lära sig av andras misslyckanden eller framgångar, men varje webbutik bör utveckla sitt eget framgångsrecept. Utomstående experter saknar oftast en djupare förståelse för just din verksamhet. De har inte tillräckligt med resurser eller passion för att utforska butikens dynamik mer djupgående. Trots goda välmeningar och löften blir resultatet ofta mediokert.

Du måste själv förstå din verksamhets dynamik och hur den påverkar din webbutiks framgång. Du måste hela tiden öka din egen förståelse av dina målgrupper och deras beteende samt ditt konkurrensområde osv. Den här djupa kunskapen går inte att outsourca utan den skaffar du bäst åt dig själv. Du måste våga testa olika saker som du med din djupare förståelse kan tänka dig fungerar för din verksamhet. Träffsäkerheten blir bättre hela tiden.

En framgångsrik e-handlare måste utvärdera olika aktiviteter och fördjupa sin egen förståelse. De här aktiviteterna kan man såklart outsourca, men du bör alltid ha koll och dra i trådarna. Man bör mäta resultaten kvantitativt, men också tänka ur olika synvinklar, även kvalitativt. Google Analytics och konvertering är bara några av de sätt hur man kan mäta marknadsföringsaktiviteter.

Varje e-handlare har sitt eget unika framgångsrecept för sin marknadsföring och med åren blir det en avgörande konkurrensfördel. Nyckeln till framgång är att fokusera på att få en djupare förståelse för sin egen verksamhets dynamik. Som hjälp behöver man ett bra urval av samarbetspartners som utvecklar sina tjänster och förstår sin egen sektor. Men handlaren själv måste också hålla kolla på sin egen bransch och hur sina kunder tänker. Bara handlaren själv kan få en tillräckligt djup förståelse för att lyckas.

Lycka till!

Tillbaka

Du kanske också är intresserad av

Använd kundtyper för mer personlig service

E-handel består av många delar: produkter, handlare, tillverkare, logistik, e-handelsplattform och...

Fem grundstenar för en lyckad webbutik: #1 Förståelse för den internationella konkurrensen

Vi började vårt första e-handelsprojekt 1998 och sedan dess har vi följt utvecklingen av flera...

Bättre snittorder och konvertering med försäljningskampanjer

50% av konsumenter handlar på nätet endast på grund av någon slags försäljningskampanj....