Momsredovisningssystemet utvidgades den 1 juli 2021

Moms på internationell handel och handel inom EU, särskilt när det gäller konsumentförsäljning, har genomgått en stor förändring. Denna reform har drabbat både webbutiker och andra företagare som säljer till konsumenter i EU-länder, importerar varor utanför EU för försäljning till konsumenter och/eller säljer tjänster i EU.

MINI ONE STOP SHOP ELLER ONE STOP SHOP?

Den nya tjänsten heter One Stop Shop (OSS) och omfattar de tre särskilda ordningarna. Den nya tjänsten omfattar alla tjänster som säljs till konsumenter i EU och distansförsäljning av varor inom EU.

Den gamla tjänsten, Mini One Stop Shop (MOSS), används av företagare i Sverige som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Med den här tjänsten har företagen kunnat deklarera destinationslandets moms centralt genom en tjänst, när försäljningen till destinationslandet har varit mer än 99 680 kronor under ett år.

DE TRE SÄRSKILDA ORDNINGARNA

De särskilda ordningarna är:

  1. Tredjelandsordningen som gäller försäljning av alla tjänster som ska beskattas inom EU.
  2. Unionsordningen som gäller försäljning av alla tjänster som ska beskattas inom EU, unionsintern distansförsäljning av varor samt vissa leveranser av varor där försändningen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land. Ett vanligt exempel på distansförsäljning är e-handel med varor till privatpersoner.
  3. Importordningen som är ny och gäller försäljning av importerade varor utanför EU till ett lägre värde (under 150 euro).

HUR OCH NÄR?

Registrering för OSS är frivillig och sker hos Skatteverket. Omsättningströskeln för registrering är 99 680 kr. I beloppet ska all unionsintern distansförsäljning av varor samt försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ingå. Tröskelvärdet gäller alltså inte försäljning till varje enskilt EU-land, utan det är en gemensam tröskel för försäljning till samtliga andra EU-länder. Överskridande av denna gräns tvingar inte ett företag att gå med i OSS, utan skyldigheten att registrera sig nationellt i de EU-länder där tjänster och varor som omfattas av de särskílda ordningarna säljs till konsumenter finns kvar. För att undvika att registrera sig i flera olika EU-länder kan du istället registrera dig hos Skatteverket.
Om en säljare är registrerad i OSS betalas momsen till Skatteverket. Redovisningsperioden för One Stop Shop är ett kvartal (punkterna 1 och 2) förutom importordningen (punkt 3), där redovisningsperioden är en kalendermånad.

Deklarationer och betalningar görs senast i slutet på månaden efter redovisningsperioden.

MOMSBEFRIELSEN FÖR IMPORT AV VAROR MED LÅGT VÄRDE AVSKAFFADES

Import med lågt värde, dvs. transporter från länder utanför EU till ett lågt värde, beskattas numera. Importerade varor måste alltid tullas från och med den 1 juli 2021 och framåt. Om den särskilda ordningen inte är registrerad, dvs. dess importsystem inte används (punkt 3), tar tullmyndigheterna moms på importen.

 

KÄLLA:

https://skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html

Tillbaka

Du kanske också är intresserad av

E-handel, marknadsföring och varumärke

E-handeln har gjorts till syndabock för många olika branschers nedgång, även fast det i praktiken...

Varför klarar sig e-handel bättre än fysisk handel?

Varför märks inte en lågkonjunktur lika mycket hos e-handlare som den gör i den fysiska handeln? Av...

NXT – The transformation of retail

Vi begav oss till Norge för att ta tempen på den norska e-handelsscenen. Det var ett...