En XML-sitemap är en lista med URL:er som ger information om sidorna på en webbplats. Genom att skicka en sitemap till sökmotorer som t.ex. Google gör man det enklare för sökmotorerna att indexera webbplatsens sidor.

Din butik genererar automatiskt en sitemap i XML-format. Den hittas alltid på den här adressen:

https://www.dinbutik.com/sitemap.xml

Byt ut "dinbutik.com" till domänen i din butik.

Som en handlare kan du lägga till din sitemap hos Google i Google Search Console. Sitemapen kommer sannolikt att hittas automatiskt av Google efter ett tag, eftersom den noteras i filen robots.txt.