Med en produktväljare/produktslider kan du lägga till produkter på en sida i butiken. De visas då i en slider. Man kan lägga till upp till 12 produkter där. Produktväljare kan läggas till på startsidan, kategori- och innehållssidor. En produktväljare kan t.ex. se ut så här:

För allmän information om olika typer av sidor och hur man lägger till innehåll, läs Introduktion: Redigera innehåll med editorn.

 

Hur man lägger till en produktväljare

 

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Editor.

2. I sidmenyn under Sidor ser du en lista med alla sidor i butiken. Välj den sida du vill redigera.

3. Välj Innehållselement i sidmenyn.

4. Välj elementet som heter Produktväljare och dra det till den position på sidan där du vill att den ska visas genom att hålla ner musknappen. De blåa områdena visar var du kan lägga till elementet.

5. Välj Lägg till produkter.

6. Välj produkterna du vill ska visas.

7. Välj Spara.