Du kan ändra texterna som visas för kunderna när under beställningsprocessen.

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Inställningar och sedan Kassa.

 
Inställningar-kassa
 
 

2. Välj fliken Anpassade texter.

 
Kassa-texter
 
 

3. Här kan du redigera texterna. För att formatera en viss text, markera den. Du får då tillgång till formateringsalternativen, som du kanske känner igen från program som Microsoft Word: 

Alternativ Beskrivning
ostoprosessi-3 Välj om du vill att den markerade texten ska vara vanlig text ("Standard") eller en rubrik.
ostoprosessi-4 Texten visas i fet stil.
ostoprosessi-5 Texten visas i kursiv stil.
ostoprosessi-6 Texten är understruken. Vi rekommenderar att endast använda det här alternativet för länkar.
ostoprosessi-7 Texten formateras som ett citat.
ostoprosessi-8 En länk läggs till i texten. När du valt länksymbolen, lägger du sedan till en webbadress dit du vill att länken ska leda.
ostoprosessi-9 Om den markerade texten redan har en länk, så raderas den.
ostoprosessi-10 Texten visas i en numrerad lista. Varje rad blir ett separat objekt i listan.
ostoprosessi-11 Texten visas i en lista med punkter. Varje rad blir ett separat objekt i listan.
ostoprosessi-12 Texten är vänsterställd, centrerad eller högerställd.
4. Spara ändringarna.