SSL (även kallad TLS) är förkortningen för Secure Sockets Layer och är en krypteringsmetod på Internet. SSL-kryptering försäkrar att data som skickas från användarens webbläsare till en server inte kan läsas av en tredje part. Med SSL är därför data som överförs via Internet skyddad från att läsas av andra.

När man handlar online så överförs känsliga uppgifter, så som kortnummer, mellan webbläsare och server. Därför är det viktigt att det finns en SSL-kryptering.

SSL-krypteringen medför även andra fördelar. Till exempel så kollar många internetanvändare idag om en webbplats har en kryptering eller inte. Dessutom använder Google SSL-kryptering som en rankningssignal och det kan alltså ha en positiv effekt för sökmotoroptimeringen i din butik.

 

 

Du behöver inte oroa dig för SSL-krypteringen i din butik. Alla sidor, inklusive undersidor och beställningsprocessen, är SSL-krypterade som standard. Detta indikeras också av att adressen på alla sidor i din butik börjar med https:// och inte med http://.