Med appen Social Feed från appbutiken i din butik kan du visa dina inlägg från Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Tumblr och Flickr samt RSS-flöden på sidor i din butik.