Setupassistenten startas automatiskt första gången du går in i butikens administration. Här kan du fylla i grundinställningar för butiken.

Alla dessa inställningar kan även redigera senare. För mer information, läs Allmänna inställningar.

Setupassistenten kan inte startas om efter den första gången.