Regioner hjälper dig att ställa in olika leverans- och betalsätt för olika länder. Om funktionen finns i butiken, följer du dessa steg för att skapa regioner:

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Inställningar, sedan Internationalisering och sedan fliken Regioner.

2. Välj + Lägg till.

3. Lägg till namnet på den nya regionen - till exempel Norden.

4. Under Tilldela länder kan du välja de länder som ska ingå i regionen. Du kan bara välja de länder som har lagts till i butiken tidigare på sidan Inställningar >> Internationalisering >> Länder.

5. Klicka på Lägg till.

Den nya regionen har skapats. Du kan nu redigera leverans- och betalsätt så att de finns tillgängliga endast för kunder i en specifik region. För mer information, läs Leveranssätt och Betalsätt.