När du skickar beställningarna till dina kunder bör du skriva ut dokument som t.ex. en följesedel eller faktura och skicka med dem i paketet. Mer information om hur du skapar dessa dokument för beställningarna hittar du på sidan Hantera beställningar.

I butiksadministrationen kan du redigera följande dokument:

  • Faktura

  • Följesedel

  • Fakturakorrigering

 

 

1. I butiksadministrationen väljer du Inställningar och sedan Beställningsdokument i huvudmenyn till vänster.

2. Du kan nu redigera fakturadokumentet. Om du vill redigera följesedel eller fakturakorrigering, väljer du det i flikarna högst upp.

3. Du kan redigera textfältet under titeln, samt sidfoten längst ner på sidan. Om du ändrar sidfoten så gäller ändringen för alla beställningsdokument (faktura, följesedel och fakturakorrigering). Du kan också välja att använda platshållare, som då automatiskt byts ut med den specifika datan. T.ex. kan du lägga till platshållare för kundens namn och beställningsnummer. För att lägga till en platshållare i texten väljer du Platshållare och sedan den data du vill lägga till.

 
 

Man kan inte redigera de gråtonade fälten. Den informationen, som kundens namn och adress, kommer automatiskt att fyllas av butikssystemet när man skapar ett beställningsdokument för en beställning.

Företagsinformationen som visas i övre högra hörnet kan ändras på sidan Inställningar >> Allmänt.

När det finns en kommentar för beställningen så visas den på fakturan och följesedeln, under beställningssammanfattningen. För att lägga till en kommentar för en beställning går man till sidan Beställningar och sedan Visa beställningar. Klicka på ett Beställningsnr och under Beställnings- och leveranskommentarer kan du lägga till en kommentar. Glöm inte att spara.