Observera att det även finns egna sidor om att Sälja på Amazon och Google Shopping.

 Den här funktionen finns endast tillgänglig i Now M, Now L och Now XL-butiker.
 
Med butikssystemet finns möjligheten att sälja sina produkter på olika produktportaler och marknadsplatser.
 
 

Produktportaler är internetplattformar där produkter från olika handlare visas. Ofta används de av kunder likt sökmotorer för produkter: Som besökare kan man söka efter en specifik produkt för att se vilka butiker som erbjuder den och samtidigt se priserna med länkar till butikerna.

Marknadsplatser är portaler där handlare kan sälja sina produkter direkt. Beställningsprocessen tas om hand av marknadsplatsen. Ett exempel är Amazon Marketplace. För mer information om hur man säljer på Amazon, läs Sälja på Amazon.

För dig som handlare ger dessa portaler dig möjligheten att hitta nya kunder och dra nytta av att dessa portaler kan ha flera miljoner besökare varje månad.

För att kunna sälja på dessa portaler, behöver du göra följande:

  • Aktivera portalen i butikens administration

  • I de flesta fallen behöver du registrera dig i portalen

  • Ta hand om inställningarna för portalen i administrationen

  • Exportera dina produkter till portalen

 

Varje produktportal och marknadsplats erbjuder support i hur man säljer just där. Besök webbplatsen för portalen för att hitta mer information.

 

Hur man aktiverar portalen och hanterar dess inställningar

 

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Marknadsföring och sedan Produktportaler.

2. I listan kan du se vilka portaler som är tillgängliga, listade enligt land. I kolumnen Aktiv markerar du portalen du vill aktivera.

 
 
 

3. Spara.

4. Portalen har nu aktiverats. Nu kan du ta hand om portalens inställningar. Välj portalen genom att klicka på namnet i kolumnen Land / Portal.

5. Följ instruktionerna högst upp på sidan. Beroende på vilken portal det är, följer du olika steg. För de flesta portalerna behöver du först registrera dig.

6. Fyll i de övriga inställningarna för portalen. Beroende på vilken portal du använder finns olika alternativ. Till exempel:

 

Inställning oc beskrivning

 
Exportera alla produkter
 

Här kan du välja om du vill att alla produkter i din butik ska exporteras till den här portalen eller om du själv vill välja vilka produkter som ska exporteras. Om du ställer in detta som Ja, kommer fliken Produkter (där man kan välja produkter) inte vara tillgänlig.

 

Exportera produktvarianter individuellt

Här kan du välja om produkter med varianter bara ska skickas som en huvudprodukt eller om även dess varianter ska exporteras. Det här alternativet finns bara tillgängligt om du väljer Ja för Exportera alla produkter.

 

Leveranssätt

I produktportalen kan besökarna se ett leveranssätt för produkterna. Här kan du välja vilket leveranssätt som ska visas där. För mer information om olika leveranssätt, läs Leveranssätt.

 

Bild

Välj vilken produktbild som ska visas för produkterna i portalen.

 

Export - Repetition

Du kan välja att dina produkter ska exporteras i specifika intervaller. Detta är speciellt användsbart för portaler där produkter raderas efter ett tag.

 
 

7. Spara dina ändringar.

8. Om du har valt Ja för Exportera alla produkter så kan du nu klicka på knappen Exportera för att exportera produkterna till portalen. Om du har valt Nej, följ då instruktionerna i nästa sektion.

 

Hur väljer jag vilka produkter som ska exporteras till portalen?

 

1. I butiksadministratinens huvudmeny väljer du först Marknadsföring och sedan Produktportaler.

2. I listan kan du då se alla produktportaler som finns tillgängliga. Välj produktportalen du vill jobba med.

3. Kontrollera att Exportera alla produkter är inställt på Nej. Om inte, ändra det då och spara. Om den här inställningen inte finns för den här portalen, fortsätt med nästa steg.

4. Välj fliken Produkter.

5. I listan kan du se alla produkter som har lagts till för den här portalen. Välj + Tilldela produkter.

6. Till vänster i listan med produkter kan du välja de produkter du vill lägga till för portalen.

7. Välj Använd.

8. Välj fliken Allmänt.

9. Klicka på knappen Exportera längst ner på sidan för att exportera produkterna du valt till portalen.

 

Efter viktiga ändringar i produkterna (speciellt prisändringar) måste du exportera produkterna igen till portalen.

Produkterna kan bara exporteras om de använder samma skattemodell som portalen.

 
Sökord för den här sidan
 

Prisvis, LeGuide, LeGuide.com, Shopping.com, Kelkoo