Varje produkt i din butik har sitt eget produktnummer.

Om du lägger till en produkt enligt instruktionerna på sidan Hantera produkter, så skapas ett produktnummer automatiskt. Du kan dock ändra produktnumret under sektionen Lager i inställningarna för produkten. Produktnumret kan innehålla siffror, bokstäver och specialtecken.

När produktnumren tilldelas automatiskt följer de en specifik sekvens, som du kan anpassa genom att tilldela ett prefix, ett tillägg, en avdelare, påverka längden på numret och/eller ange nästa följdnummer. Läs mer på sidan Nummerformat.

Det går inte att ha flera olika produkter med samma produktnummer.