Avsnittet "Nummerformat" ger dig en översikt över alla anpassningsbara nummer i din butik, till exempel kund- eller ordernummer. Dessa nummer tilldelas automatiskt och följer en specifik sekvens, som du kan anpassa genom att tilldela ett prefix, ett tillägg, en avdelare, påverka längden på numret och/eller ange nästa följdnummer.

Varje land har sina egna lagar beträffande order- och fakturanumrering.

Informera dig själv om de regler som gäller för ditt land.

 

Ändra nummerformat i din butik

 
 1. I administrationens huvudmeny navigerar du till Inställningar >> Nummerformat.

 2. Ändra önskad nummertyp genom att tilldela ett prefix (1), ett tillägg (2), en avdelare (3), påverka antal siffror (4) och/eller ange nästa följdnummer (5). Se mer information i varje avsnitt nedan.

 3. Välj Spara.

Önskat nummerformat har nu ändrats.

 

Du kan bara ändra nummerformat för nya nummer.

Befintliga nummer kommer inte att ändras!

 

I följande avsnitt hittar du mer detaljerad information om de olika alternativen:

 

Prefix (1)

Ett prefix hjälper dig att individualisera din numrering. Genom att tilldela ett prefix kan du lättare skilja mellan de olika numren.

 • Lägg till upp till tio tecken i textfältet som du vill använda som prefix. Du kan lägga till alla typer av tecken, inklusive bokstäver och siffror samt specialtecken som # @ + - _

 • Om du inte vill lägga till ett prefix lämnar du textfältet tomt.

 

Tillägg (2)

Ett tillägg hjälper dig också att individualisera din numrering. Genom att tilldela ett tillägg kan du lättare skilja mellan de olika numren. Dessutom kan du lägga till mer information, till exempel datumet.

 • Välj önskat alternativ i rullgardinsmenyn.

 • Du kan välja mellan olika datumformat eller ett annat nummer beroende på nummertyp. För ordernummer kan du också välja kundnummer; för fakturanummer, följesedelsnummer och fakturakorrigeringsnummer kan du också välja att beställningsnumret ska användas som tillägg.

 • Om du inte vill lägga till ett tillägg väljer du Utan.

 

Avdelare (3)

En avdelare skiljer de två delarna av ditt nummer, prefixet och tillägget, om du lagt till dem, och basnumret.

 • Lägg till tecknet i textfältet som du vill använda som avdelare. Du kan lägga till alla typer av tecken, inklusive bokstäver och siffror samt specialtecken som # @ + - _

 • Om du inte vill lägga till en avdelare lämnar du textfältet tomt.

 

Antal siffror (4)

Med antal siffror kan du ställa in antalet siffror för basnumret. Du kan använda detta för att jämna ut formateringen. På så sätt har alla siffror samma längd. Om du t.ex. väljer 3-siffror så skulle du i stället för att ha ordernummer 99 och 100, ha 099 och 100

 • Välj önskat alternativ i rullgardinsmenyn.

 • Du kan välja mellan en till sex siffror.

 • Att välja ett högre antal siffror från rullgardinsmenyn kommer att öka antalet siffror genom att lägga till nollor i början av det aktuella numret. Du kan se det aktuella basnumret i nästa följdnummer-fältet och i förhandsgranskningen.

  • Du kan inte automatiskt minska antalet siffror genom att välja ett lägre nummer. Istället måste du först välja önskat antal siffror och sedan justera numret genom att radera siffrorna i nästa följdnummer-fältet.

 

Nästa följdnummer (5)

Nästa följdnummer visar nästa tillgängliga nummer som kommer att användas som ditt basnummer. Detta är nästa nummer som automatiskt genereras av programvaran enligt dina specifikationer. Detta nummer körs i följd. Systemet är byggt så att du inte kan använda samma nummer två gånger.

 • Du kan ändra nästa löpnummer i textfältet genom att lägga till eller ta bort siffror.

 • Lägsta värdet är 1.

 • Du kan inte ändra nästa löpnummer till ett nummer som redan finns.