Merförsäljning är ett enkelt sätt att öka försäljningen: när besökare kommer till din butik och tittar på en produkt, så går det även att visa andra relaterade produkter. Dessa kan t.ex. vara tillbehör eller alternativa produkter som du väljer att visa.

Med individuell merförsäljning kan du lägga till dina egna produkter för merförsäljning för varje individuell produkt.

 

Typer av merförsäljningsprodukter

 

Tillbehör

Tillbehör kan vara produkter som är användbara eller t.o.m. nödvändiga för att kunna använda huvudprodukten. Genom att lägga till vettiga tillbehör för produkten kan du undvika eventuell frustration för kunderna: det finns inget värre än att köpa en TV och när man får hem den upptäcker man att en nödvändig kabel saknas.

Exempel på tillbehör: Om en kund är intresserad av att köpa en ficklampa i din butik så kan du visa de batterier som behövs som tillbehör.

 

Relaterade produkter

Som namnet antyder är dessa produkter ett förnuftigt komplement till själva huvudprodukten.

Exempel: Om du säljer ett par bruna skor, så kan du erbjuda ett brunt bälte som en relaterad produkt.

 

Alternativa produkter

Alternativa produkter är en särskilt intressant typ av merförsäljning. Här uppmanar du inte besökarna till att handla fler produkter utöver själva huvudprodukten. Istället kan du här visa produkter som kunden kanske skulle kunna köpa istället för huvudprodukten. Det logiska här är alltså att du erbjuder produkter som du hellre skulle vilja sälja än den kunden tittar på. Ofta väljer man kanske att visa dyrare alternativ. Alternativa produkter behöver såklart inte vara ett dyrare alternativ – du kan välja att lyfta fram en produkt som t.ex. har en högre vinstmarginal eller produkter som du vill sälja så snabbt som möjligt.

 

Hur lägger man till produkter för merförsäljning?

 

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Produkter och sedan Visa produkter.

2. I listan visas alla produkter i din butik. Välj produktnumret för den produkt du vill redigera.

3. Välj fliken Merförsäljning.

4. I listan visas eventuella produkter som redan lagts till för merförsäljning för den här produkten. Välj Tilldela produkter.

5. I kolumnen till vänster väljer du de produkter du vill lägga till för merförsäljning.

6. Under Tilldela produkterna ömsesidigt väljer du om du vill att huvudprodukten också ska visas som merförsälning för de produkter du lägger till eller inte.

7. Välj Använd.

8. Under Avancerade alternativ kan du välja en Rubrik för korsförsäljningsområdet som då visas ovanför alla produkter som visas för merförsäljning i din butik.

9. Spara dina ändringar.