Du kan bestämma att vissa innehållssidor i din butik inte visas i huvudmenyn utan bara i sidfoten.

När du skapar en ny sida i editorn väljer du helt enkelt Sidfotsmeny för inställningen Sidplats.

För redan befintliga innehållssidor, välj i huvudmenyn Editor och sedan kugghjulsikonen bredvid namnet på sida du vill ändra. Välj alternativet Sidfotsmeny under Sidplats och spara ändringarna.