Du kan definiera ett minsta beställningsvärde i administrationen under Inställningar >> Kassa.

Om en beställning inte uppfyller lägsta beställningsvärdet så kan kunden inte starta kassan.