Alla importer sker på egen risk. Om du importerar en defekt fil, finns det en risk att datan i butiken förstörs.

 Vanligtvis lägger man till nya produkter enligt instruktionerna på sidan Hantera produkter. Men det går också att lägga till ett större antal produkter på samma gång om man använder sig av en CSV-importfil.

Observera att den här processen endast rekommenderas för erfarna användare.

För att lägga till produkter via CSV följer du dessa steg, som förklaras i mer detalj längre ner:

 1. Samla produktbilderna
 2. Exportera en importfil
 3. Redigera importfilen
 4. Importera produkterna
 5. Kontrollera produkterna

Steg 1: Samla produktbilderna

Med en ZIP-fil kan flera bilder läggas ihop till en fil. Stegen för att göra det är olika för Windows och Mac. Observera att filnamnen inte bör innehålla mellanslag.

För Windows

 1. Samla alla dina bilder som du vill importera till en mapp i din dator.
 2. Markera alla bilderna.
 3. Högerklicka på en av bilderna och välj Skicka till och välj sedan Komprimerad mapp.
 4. Om du vill kan du fylla i ett namn på zip-filen. Namnet har ingen betydelse för importen.
Zip-filen skapas i din dator. Du hittar den i samma mapp som dina bilder.

 

För Mac

 1. I Mac finder väljer du de bilder du vill importera.
 2. Högerklicka på dem och välj Komprimera X objekt. X är antalet bilder du har valt.

Zip-filen skapas i din dator. Du hittar den på samma ställe.

Steg 2: Exportera en importfil

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du först Inställningar och sedan Import och export.

2. På denna sida kan du specifiera olika inställningar för att sedan starta exportprocessen. Du kan behöva välja Fler alternativ för att se alla inställningar. Notera alla gjorda inställningar för att sedan kunna använda dem på nytt när det är dags att redigera eller importera.

Alternativ

Beskrivning

Dataexport Här ska du välja "Produkter".
Kodning Välj “Standard (UTF-8)” om du använder specialtecken som inte finns i standarduppsättningen av tecken. Annars kommer dessa specialtecken att visas som "?". Exempel: ™ . I de mesta fall är UTF-8 ett säkert val.
Avgränsare Här kan du välja vilket avgränsande tecken som används i exportfilen. Datan i filen skiljs då åt med hjälp av detta tecken. I de flesta fall rekommenderar vi att använda semikolon som avgränsande tecken, eftersom komma-tecknet ofta används i själva produkt datan ( som t ex för produktbeskrivningar). Komma-tecknet kan i dessa fall skapa problem om man redigerar filen i externa program så som LibreOffice Calc.

3. Välj Exportera.

4. Exportprocessen påbörjas. I vissa fall kan detta ta en stund och detta beror helt på mängden data som behandlas. Spara exportfilen i din dator. 

 

I det här steget redigerar du den tidigare exporterade filen och lägger till nya produkter.

Vi rekommenderar att använda det fritt tillgänliga programmet LibreOffice Calc för att redigera CSV-filer. Microsoft Excel kan automatiskt ändra filens formattering, vilket kan skada den.

Hur är CSV-filer strukturerade?

CSV-filer har alltid samma struktur, oavsett vilken typ av data de innehåller (produkter, kategorier osv.).

Den första raden innehåller kolumnernas namn. Från och med den andra raden kommer det faktiska innehållet. Varje post (t.ex. varje produkt) visas i en ny rad.

Om du öppnar en CSV-fil med ett externt program som t.ex. LibreOffice Calc, så sorteras datan automatiskt in i kolumner. För produktexportfiler är dessa kolumner t.ex. produktnamn eller listpris. Raderna innehåller sedan information för de individuella posterna, alltså t.ex. produkterna.

Du hittar mer information om hur man redigerar data på sidan Redigera exporterad data.

 

Hur redigerar jag en CSV-fil med LibreOffice Calc?

1. Öppna den exporterade filen i Calc.

2. Nu behöver du göra några justeringar i formateringen av filen.

Alternativ

Beskrivning

Character set När du exporterade filen från butiksadministrationen valde du en viss kodning - t.ex. “Standard (UTF-8)”. För Character set, väljer du det matchande alternativet. Alternativet Standard (UTF-8) motsvarar Unicode (UTF-8) i Calc.
From row Det här värdet ska vara "1".
Separator options Välj Separated by och sedan den avgränsare som du valde när du exporterade filen från butiksadministrationen, t.ex. "semilkolon (;)". För String delimiter, bör citatmärkena förbli markerade.
3. Välj Ok.
 

4. Du kan nu redigera filen. Varje rad i filen motsvarar en produkt från din butik. Lägg till datan för varje ny produkt på en ny rad. I kolumnen "Bild för förstorad vy" fyller du i filnamnet för bilden i zip-filen som ska användas som huvudbild för produkten, som t.ex. produkt-bild-1.jpg. I kolumnen "Bilder för galleri/bildspel" fyller du i filnamnen på bilder som ska användas som extra bilder för produkten, separerade med ett komma. Som exempel: produkt-bild-2.jpg, produkt-bild-3.jpg, produkt-bild-4.jpg

5. När du lagt till de nya produkterna så sparar du filen.

6. Om du vill importera väldigt många produkter, över 10 000, till Now-butiken så behöver du dela upp filen i flera filer. Lämna högst 10 000 produkter i varje fil och spara dem med den första raden från originalfilen högst upp i varje fil.

 

Steg 4: Importera produkterna

 

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Inställningar och sedan Import och export.

2. Välj fliken Importera.

3. Från menyn Dataimport väljer du "Produkter".

4. Brevid fältet CSV-importfil klickar du på Välj fil... och väljer filen från din dator.

5. Klicka på knappen Välj fil... bredvid Bildarkiv (.ZIP fil format). Välj zip-filen med bilderna från din dator.

6. Under Fler alternativ väljer du inställningarna som du använde när du exporterade produktfilen.

7. Klicka på Importera.

8. Om du vill importera flera filer går du tillbaka till steg 3.

Högst upp på sidan visas ett meddelande om importen lyckades. Om den inte lyckades, kolla då informationen på sidan Redigera exporterad data.

 

Om du får felmeddelanden om attribut som inte är giltiga så kan du radera dessa attribut från importfilen.

Du kan inte importera produktpaket, anpassningsbara produkter eller nedladdningsbara produkter.

Produkttyper kan endast innehålla attribut av typen Text eller Text med värdeurval.

 
 

Kolla några av produkterna som du just importerade i butiken för att kontrollera att allt visas som det ska.