Vad är lagernivå?

 

Lagernivån används för att visa hur många stycken du har kvar på lagret av en produkt. Du kan bestämma en individuell lagernivå för varje individuell produkt i din butik.

När beställningar kommer in så uppdateras lagernivån automatiskt av butikssystemet. Ett exempel: Du har en produkt med lagernivån 15 stycken. Om produkten beställs 3 gånger så blir lagernivån automatiskt 12 stycken.

Lagernivån ger inte bara dig en översikt av ditt lager, utan den används även för att visa tillgängligheten i din butik. Om lagernivån för en produkt är 0, så betyder det att produkten är slutsåld.

 

Vad är en minsta lagernivå?

 

Du kan även bestämma en minsta lagernivå för varje produkt. Den nivån kan du använda för att du ska få information att du behöver beställa/producera fler av den produkten.

 

Hur lägger jag till lagernivån/minsta lagernivån för en produkt?

 

Välj Produkter i butiksadministrationens huvudmeny och sedan Visa produkter. Välj sedan produktnumret för den produkt du vill redigera. Fyll i de relevanta värdena under Lager-sektionen i fälten Lagernivå och Minsta lagernivå.

Specialfall: Produktvarianter

Om du skapar lagernivån för en ny produkt med varianter, så kommer den lagernivån också att gälla för alla varianter. Du kan ändra lagernivån separat för varje produktvariant. På fliken Varianter hittar du listan med alla produktvarianter och genom att föra musen över lagernivån längst till höger kan du klicka på ikonen med en penna för att fylla i rätt lagernivå. Om du klickar på produktnumret för varianten kan du även ändra den minsta lagernivån under sektionen Lager.

 

Hur visar jag den exakta lagernivån för en produkt?

 

Du kan på produktsidan visa hur många av dessa produkter du fortfarande har i lager.

 1. I administrationens meny väljer du Inställningar > Produktvy > Tillgänglighet.

 2. Här kan du ange texterna som ska visas på produktsidan för lagernivån. Med platshållaren #StockLevel kan du visa den exakta lagernivån för produkten.
  Ett exempel:
  Endast #StockLevel kvar i lager
  Om du fortfarande har 5 av dessa produkter i lager ser kunden den här texten:
  Endast 5 kvar i lager

 3. Spara dina ändringar

 

Under Inställningar > Produktvy > Tillgänglighet kan du göra inställningarna för produkternas tillgängligthet i butiken – till exempel kan du välja vilken text som ska visas för kunderna om en produkt är slutsåld.

 

För produkter med varianter måste du hantera lagernivån för varje separat variant.

 
Om du ger en beställning statusen Avvisad så ändras lagernivån automatiskt för produkterna från beställningen. För mer information om beställningsstatusar, läs Beställningsstatus.
 
Om du ändrar antalet produkter som beställts direkt i beställningens dokument så påverkar detta inte produktens lagernivå.
 
När du importerar produkter så importerar du även lagernivån. Därför kan du radera kolumnen Lagernivå om det behövs, så kan du importerar filen utan att påverka lagernivån. Du hittar mer information på sidan Redigera exporterad data.