Du kan gruppera dina kunder i administrationsområdet för din butik för att få en bättre överblick. Du kan också använda kundgrupper för att definiera kundspecifika priser för produkter.

  1. Välj Kunder från huvudmenyn i butiksadministrationen och sedan Kundgrupper.

  2. I listan ser du alla nuvarande kundgrupper och kan hantera dem.

  3. För att skapa en ny kundgrupp, välj + Lägg till, ange ett namn för gruppen och klicka sedan på Lägg till igen.

 

 Lägga till en kund i en kundgrupp

 
  1. Välj Kunder från huvudmenyn i butiksadministrationen och sedan Kunder.

  2. Alla kunder visas i listan. Välj kundnumret för den kund du vill redigera.

    • För att lägga till flera kunder samtidigt till en kundgrupp så markerar du först de kunder du vill lägga till i listan och klickar sedan på Kundgrupp i menyn ovanför listan.

  3. Välj den grupp som kunden/kunderna ska läggas till i, under Kundgrupp.

  4. Spara dina ändringar.

 

Dina kunder kan inte se vilken kundgrupp de tillhör.