Enligt lag måste man ha viss information tydligt synlig i sin webbutik. Den här informationen kan du visa på de färdigt tillgängliga juridiksidorna i din butik. Där kan du informera dina kunder om saker som datasäkerhet eller rätten att ångra en beställning. Länkar till juridiksidorna visas automatiskt i sidfoten av din butik.

Det här är juridiksidorna i din butik

  • Rättsligt meddelande

  • Integritetspolicy

  • Avsändning och leverans

  • Allmänna villkor

  • Ångerrätt

Du hittar mer information om de här sidorna och vilken information som behövs på sidan Tips för juridiksidorna.

1. Öppna editorn genom att välja Editor i butiksadministrationens huvudmeny.

 
 
 

2. I menyn till vänster ser du nu under Sidor alla sidor som finns i din butik. Under Juridiksidor väljer du den sida du vill redigera, t.ex. Allmänna villkor eller Integritetspolicy.

3. Till höger kan du nu se sidan i din butik. Redigera innehållet. För att formatera en specifik text, markerar du den först. Du kan då göra ändringar för texten i menyn med formateringsalternativ, som är liknande de i andra textprogram som t.ex. Microsoft Word. Där finns dessa alternativ:

 

Option

Description

Option Description
standard Välj om du vill att den markerade texten ska vara vanlig text ("Paragraf") eller en rubrik.
lihavoitu Texten visas i fet stil.
kursivoitu
 Texten visas i kursiv stil.
alleviivattu Texten är understruken. Vi rekommenderar att endast använda det här alternativet för länkar.
lainaus Texten formateras som ett citat.
linkki En länk läggs till i texten. När du valt länksymbolen, lägger du sedan till en webbadress dit du vill att länken ska leda.
poista-linkki
 Om den markerade texten redan har en länk, så raderas den.
numeroitu Texten visas i en numrerad lista. Varje rad blir ett separat objekt i listan.
lista Texten visas i en lista med punkter. Varje rad blir ett separat objekt i listan.
kohditus Texten är vänsterställd, centrerad eller högerställd.
 

Du kan inte lägga till nya element (texter, bilder, videor) på juridiksidorna, utan endast redigera det befintliga textelementet.

Du kan automatiskt lägga till juridiska dokument i e-postmeddelandena som din butik skickar ut till dina kunder. Du kan hitta mer information om detta i artikeln E-postutskick.

Du hittar mer information på den här sidan och vilket innehåll som behövs för den i artikeln Tips för juridiksidorna.