Vidare information om import-, export- och hur man redigerar exporterad data hittar du i artikeln Import och export - översikt. Information om hur man importerar produktbilderna hittar du på sidan Import av produktbilder.

Du kan återimportera CSV-filer som du redigerat till butiken. När du gör det så skickas all data som ändrats till databasen för din butik. För mer information om hur man redigerar CSV-filer, läs Redigera exporterad data.

Innan du importerar en fil med ett stort antal ändringar av datan, rekommenderar vi att du importerar en fil med antingen en rad eller ett mindre antal rader.

Alla importer sker på egen risk. Om du importerar en defekt fil, finns det en risk att datan i butiken förstörs.

Hur importerar jag en exporterad fil?

1. I butiksadministrationens huvudment väljer du Inställningar och sedan Import och export.

 
 
 

2. Välj fliken Importera.

 
 
 

3. Från menyn under Dataimport, välj typen av data du vill importera.

 
 
 

4. Under Fler alternativ väljer du samma inställningar du hade när du exporterade filen.

5. Bredvid fältet CSV-importfil klickar du på knappen Välj fil... för att välja filen från din dator. Maxstorleken för en fil som ska importeras visas under fältet.

 
importera-data-5
 
 

6. Välj filen från din dator och ladda upp den.

7. Det här steget behövs bara om du importerar produkter och samtidigt vill importera bilder för produkterna: Bredvid fältet Bildarkiv (.ZIP fil format) klickar du på knappen Välj fil... för att välja filen från din dator och ladda upp den. För mer information, läs Import av produktbilder.

8. Välj Importera.

 
 
 

Filen importeras nu. Du kommer se ett meddelande som visar importens framsteg, inklusive eventuella felmeddelanden. Max 100 felmeddelande visas. Om importen misslyckades, läs då gärna informationen på sidan Redigera exporterad data.

Om du importerar produkter från en tidigare butik på plattformen Vilkas Suite, observera då att du inte kan importera produktpaket, skräddarsydda produkter eller nedladdningsbara produkter.

Produkttyper kan endast innehålla attribut av typen Text eller Text med värdeurval.