Det går att importera och exportera olika typer av data, så som produkter och kategorier till och från din butik. Import och export är särskilt lämpligt om man vill göra en säkerhetskopia av butikens innehåll eller importera en större mängd information på en gång. T ex om man vill lägga till en större mängd produkter, så kan man göra detta genom import- och exportfunktionen med hjälp av LibreOffice Calc-program. På detta viset slipper du lägga till varje produkt enskilt och manuellt via administrationsområdet i butiken. Dessutom är exportfunktionen väldigt användbar om man vill överföra data till ett helt annat system, så som t ex Enterprise Resource Planning (ERP) system.

Mer ingående information om import och export hittar ni i dessa artiklar:

 

Data exporteras som en CSV fil. Detta är en enkel textfil där varje individuellt ord separeras med ett skiljetecken (så som semikolon eller kommatecken). Varje post visas som en rad i filen.