HTML är ett märkspråk som huvudsakligen används för att skapa webbsidor. Du kan infoga din egen HTML-kod på innehålls- och kategorisidorna i din butik.

Bland annat erbjuder detta dig följande alternativ:

 • Bädda in widgets och säkerhetsstämplar

 • Bädda in iFrames

 • Integrering av feeds från sociala medier

 • Fler designalternativ t.ex. när du lägger in bilder

 • Infoga tabeller, knappar och andra element

 • Använda ankare/bokmärken med vilka besökare i butiken kan nå en specifik punkt på en sida.

 

Inlagd HTML-kod kan ha negativa effekter på din butiks design och funktionalitet och kan också påverka den responsiva designen i din butik. Du gör ändringar på egen risk. Vi tillhandahåller inte kundtjänst för anpassad HTML och dess möjliga effekter på din butik.

Granska din butik noggrant efter att ändringar har gjorts. Observera också att de automatiskt tillämpade uppdateringarna påverkar programkoden i din butik. Kontrollera därför regelbundet om HTML-koden du angav fortfarande tjänar sitt syfte och om den påverkar designen eller funktionaliteten efter uppdateringen.

I vissa fall kommer inte alla dina butiksbesökare att se de anpassade HTML-elementen i din butik - till exempel på grund av cookie-inställningar.

 

 

 1. I butikens administration i huvudmenyn väljer du Editor.

 2. En lista över sidorna i din butik visas nu i menyn under Sidor. Välj den sida du vill redigera.

 3. Välj Innehållselement i menyn.

 4. I menyn till vänster under HTML väljer du innehållselementet Anpassad HTML och håller ned vänster musknapp för att dra elementet till önskad plats i din butik till höger. De blå områdena visar var du kan infoga elementet.

 5. Välj Lägg till HTML.

 6. Ange HTML-koden du vill lägga till på sidan.

 7. Välj Spara.

 8. Välj Visa din butik och kontrollera att ändringarna visas korrekt eller om det finns några problem.

 

Du kan bara lägga till din egen HTML-kod till innehålls- och kategorisidorna i din butik, inte till juridiska sidor, produktsidor eller till kassan.

Den infogade HTML-koden är endast giltig för respektive sida.

Din butiksprogramvara kontrollerar automatiskt om HTML-koden du har angett är giltig.