Med Google Tag Manager kan du lägga till så kallade taggar i din webbutik. Dessa är till exempel kodavsnitt eller spårningspixlar. Fördelen med Google Tag Manager är att du kan lägga till dessa taggar utan att störa källkoden i din butik. Du kan till exempel använda Google Tag Manager för heatmap-spårning eller Instagram-pixlar.

Vi rekommenderar att Google Tag Manager endast används av erfarna användare.

Observera att det för närvarande inte är möjligt att spåra butikens beställningsprocess och konverteringar med Google Tag Manager.

Om du vill använda Google Analytics eller Facebook-pixlar i din butik, använd då inte Google Tag Manager utan motsvarande funktioner i administrationen:

 
 

För att kunna använda Google Tag Manager måste du först logga in på Google Tag Manager med ett Google-konto.

Nästa steg beror på din tidigare användning av Google Tag Manager:

 • När du loggar in för första gången måste du skapa ett konto och en behållare. Du är helt fri att ställa in kontot och du kan också använda det för andra användningsfall än din webbutik. För en enklare administration rekommenderar vi dock att du använder en behållare specifikt för din webbutik. Därför bör du namnge behållaren därefter och välja innehållstyp Webb.

 • Om du redan har ett konto behöver du bara konfigurera en behållare. För enklare administration rekommenderar vi att du ställer in behållaren specifikt för din webbutik. Du bör därför namnge behållaren därefter och välja innehållstyp Webb.

När du har slutfört installationen av ditt konto och behållaren kommer du att omdirigeras till en sida som visar två kodavsnitt. Du kan nu använda dessa kodavsnitt direkt för att lägga till Google Tag Manager i din butik.

 

 Installera Google Tag Manager i butiken

 

För att installera Google Tag Manager måste du lägga till kodavsnitten som visades när du konfigurerade ditt konto och behållaren.

 Om du inte längre har kodavsnitten till hands följer du stegen i avsnittet Hämta kodavsnitten för Google Tag Manager nedan.
 
 
 1. Öppna editorn genom att välja Editor i huvudmenyn i butiksadministrationen.

 2. Välj kugghjulsikonen längst ner i din butik.

 3. Välj Google Tag Manager-symbolen.

 4. I fältet Google Tag Manager kod <head> anger du koden som ska användas i sidhuvudet.

 5. I fältet Google Tag Manager kod <body> anger du koden som ska användas i sidans body.

 6. Spara dina ändringar.

Om du vill kan du nu aktivera Google Tag Manager genom att följa stegen i avsnittet Aktivera Google Tag Manager nedan.

 
 

När du har installerat Google Tag Manager i din butik kan du nu skapa önskade taggar. Du kan själv bestämma vilken spårning du vill skapa med Google Tag Manager.

När du lägger till eller redigerar taggar behöver du inte uppdatera kodavsnitten du lade till i editorn när du installerade Google Tag Manager.

Dina butiksbesökare kan välja att acceptera endast de nödvändiga kakorna. I det här fallet kan funktionerna för Google Tag Manager-taggar försämras om detta orsakar att skript körs eller cookies läggs till.

Aktivera Google Tag Manager

 

Som standard är Google Tag Manager inaktiverat i din butik. Det betyder att spårning som till exempel läggs till av Google Tag Manager inte fungerar. När du har ställt in dina taggar och vill använda deras funktionalitet måste du aktivera Google Tag Manager enligt följande.

 1. Öppna editorn genom att välja Editor i huvudmenyn i butiksadministrationen.

 2. Välj kugghjulsikonen längst ner i din butik.

 3. Välj Google Tag Manager-symbolen.

 4. För inställningen Google Tag Manager-status väljer du .

Google Tag Manager är nu aktiverad.

 

Om du märker att din butik inte fungerar ordentligt efter att du har gjort ändringar i Google Tag Manager kan du inaktivera Google Tag Manager igen. Detta gör att du kan kontrollera om ändringarna är orsaken till problemen. Om så är fallet rekommenderar vi att du justerar eller ångrar ändringarna.

Hämta kodavsnitten för Google Tag Manager

 

Kodavsnitten för Google Tag Manager visas när du konfigurerar ditt konto och din behållare. Du kan dock också komma åt dem på detta sätt:

 1. Logga in på Google Tag Manager.

 2. Välj kontot och behållaren för din butik.

 3. Välj Admin.

 4. Välj Installera Google Tag Manager.

 5. På den här sidan ser du två kodavsnitt. Använd dem för att installera Google Tag Manager i din butik.