Den 25 maj 2018 började EUs nya lag General Data Protection Regulation (GDPR) gälla. Den specificerar ämnen och åtgärder som organisationer måste överväga när det gäller dataskydd. E-handlare påverkades också av förändringarna och måste vidta aktiva åtgärder för att följa de nya bestämmelserna.

Allmänheten blir alltmer medveten när det kommer till dataskydd. Många konsumenter frågar sig själva vem som faktiskt samlar in deras uppgifter, varför lagras deras uppgifter och vad händer exakt med dem?

Med GDPR har Europeiska unionen för avsikt att harmonisera EU-lagstiftningen. Bland annat anger den de krav som gäller vid hantering och skydd av personuppgifter inom EU. Sedan den 25 maj måste organisationer se till att de arbetar i enlighet med GDPR.

 

 

Här på vår blogg kan du läsa lite mer om GDPR samt hitta länkar till olika sidor med mer information.

 

På de här sidorna finns instruktioner som kan hjälpa dig när det kommer till GDPR:

 

 

 

 
 

Även om den här artikeln innehåller inledande juridisk information, gör den inte något anspråk på fullständighet eller noggrannhet. Den får under inga omständigheter ersätta juridisk rådgivning i enskilda fall.