För att redigera företagsinformationen, gå till Inställningar och sedan Allmänt i butiksadministrationens huvudmeny. På den här sidan kan du ändra informationen. Spara sedan dina ändringar.