Alla importer sker på egen risk. Om du importerar en defekt fil, finns det en risk att datan i butiken förstörs.

 

För att se din butiksversion, välj Hjälp från huvudmenyn i administrationsområdet för din butik. Längst ner på sidan ser du versionen (ePages Base = Suite eller ePages Now = Now).

Om du har en webbutik av versionen Vilkas Suite (Starter, Mini, Active och Pro) men skulle vilja byta till att använda Vilkas Now, så kan du exportera produkterna från din Suite-butik och importera dem till Now-butiken.

För att göra detta behöver du följa dessa steg:

 1. Exportera produktdatan från Suite-butiken och en mallfil från Now-butiken

 2. Redigera produktdatan

 3. Importera produktdatan i Now-butiken.

 4. Kontrollera produkterna

 

Under exporteringsprocessen så kopieras datan bara och raderas inte. Din butik kommer alltså att fortsätta fungera precis som vanligt även efter exporteringsprocessen.

 

Finns det redan produkter eller kategorier i din Now-butik som du vill bli av med först? Ta då bort dem under Produkter >> Visa produkter eller Produkter >> Hantera kategorier.

 
 

Steg 1: Exportera data

 

Exportera först produktdatan från din Suite-butik. Sedan exporterar du även en produktfil från Now-butiken för att kunna redigera produktdatan på rätt sätt.

Du kan exportera följande data, en efter en:

 1. Produkter (filnamn: Produkter.csv): Den här filen innehåller produkterna från butiken, inklusive data som produktnamn, priser osv.

 2. Innehåll / Kategorier / Sidor (filnamn: Innehall__Kategorier__Sidor.csv): Den här filen innehåller kategorierna från butiken. Den innehåller även andra sidor och innehåll, men dessa kommer inte att importeras sedan.

 3. Kategori-/produkttilldelning (filnamn: Kategori-produkttilldelning.csv): Den här filen innehåller information om vilka produkter som är tilldelade till vilka kategorier.

 4. Produkttyper (filnamn: Produkttyper.csv): Den här filen innehåller produkttyperna från butiken.

 5. Merförsäljning (filnamn: Merfoersaeljning.csv): Den här filen innehåller information om vilka produkter som är tilldelade för merförsäljning för vilka andra produkter.

 

Exportera produktdatan från din Suite-butik

1. I butiksadministrationen för din Suite-butik väljer du Produkter från huvudmenyn och sedan Import och export.

2. På den här sidan väljer du de olika exporteringsinställningarna och sedan startar du exporten. Notera vilka inställningar du använder eftersom du måste använda samma när du ska redigera filen samt när du importerar den igen. Välj Fler alternativ för att se alla tillgängliga alternativ.

 

Alternativ och beskrivning

 
Objekttyp
 

Välj den typ av data du vill exportera - t.ex. "Produkter".

Formatering

Använd den här inställningen för att ställa in rätt landsspecifika format, så som decimaler, separator för tusental, datum och tid i exportfilen.

Kodning

Välj “Standard (UTF-8)” om du använder specialtecken som inte finns i standarden (UTF-8). Annars kommer dessa specialtecken att visas som "?". Exempel: ™ . I de flesta fall är “Standard (UTF-8)” ett säkert val.

Avgränsare

Här väljer du avgränsande tecken som används i exportfilen. Datan i filen skiljs då åt med hjälp av detta tecken. I de flesta fall rekommenderar vi att använda semikolon som avgränsande tecken, eftersom komma-tecknet ofta används i själva produktdatan ( som t ex för produktbeskrivningar). Komma-tecknet kan i dessa fall skapa problem om man redigerar filen i externa program så som LibreOffice Calc.

Språk

Här kan du välja om du vill exportera alla språk eller bara ett.

Exportera bildens URL

Här väljer du Bild-URL.

 
 
 

3. Välj Exportera.

4. Exporteringsprocessen påbörjas. I vissa fall kan detta ta en stund och det beror helt på mängden data som behandlas. Spara exportfilen i din dator.

 

Exportera en produktfil från din Now-butik

1. I butiksadministrationen för din Now-butik väljer du Inställningar i huvudmenyn och sedan Import och export.

2. På den här sidan väljer du de olika exporteringsinställningarna och sedan startar du exporten. Notera vilka inställningar du använder eftersom du måste använda samma när du ska redigera filen samt när du importerar den igen. Klicka på Fler alternativ för att se alla inställningar.

 

Alternativ och beskrivning

Dataexport

Här väljer du "Produkter".

Kodning

Välj “Standard (UTF-8)” om du använder specialtecken som inte finns i standarden (UTF-8). Annars kommer dessa specialtecken att visas som "?". Exempel: ™ . I de flesta fall är “Standard (UTF-8)” ett säkert val.

Avgränsare

Välj samma avgränsare som du valde under "Avgränsare" när du exporterade produktfilen från din Suite-butik.

 

3. Välj Exportera.

4. Exporteringsprocessen påbörjas. I vissa fall kan detta ta en stund och det beror helt på mängden data som behandlas. Exportfilen sparas på din dator.

 

Steg 2: Redigera exportfilen

 

Vi rekommenderar att använda det fritt tillgänliga programmet LibreOffice Calc för att redigera CSV-filer. Microsoft Excel kan automatiskt ändra filens formattering, vilket kan skada den.

Hur är CSV-filer strukturerade?

CSV-filer har alltid samma struktur, oavsett vilken typ av data de innehåller (produkter, kategorier osv.).

Den första raden innehåller kolumnernas namn. Från och med den andra raden kommer det faktiska innehållet. Varje post (t.ex. varje produkt) visas i en ny rad.

Om du öppnar en CSV-fil med ett externt program som t.ex. LibreOffice Calc, så sorteras datan automatiskt in i kolumner. För produktexportfiler är dessa kolumner t.ex. produktnamn eller listpris. Raderna innehåller sedan information för de individuella posterna, alltså t.ex. produkterna.

Du hittar mer information om hur man redigerar data på sidan Redigera exporterad data.

 

Redigera CSV-filen från din Suite-butik med LibreOffice Calc

1. Skapa en säkerhetskopia av filen som du exporterade från din Suite-butik.

2. Starta LibreOffice Calc eller öppna ett nytt kalkylark i LibreOffice Calc.

3. Öppna exportfilen i Calc.

4. Nu kan du ta hand om formateringen:

 

Alternativ och beskrivning

Character set

När du exporterade filen från butiksadministrationen valde du en viss kodning - t.ex. “Standard (UTF-8)”. För Character set, väljer du det matchande alternativet. Alternativet Standard (UTF-8) motsvarar Unicode (UTF-8) i Calc.

From row

Det här värdet ska vara "1".

Separator options

Välj Separated by och sedan den avgränsare som du valde när du exporterade filen från butiksadministrationen, t.ex. "semilkolon (;)". För String delimiter, bör citatmärkena förbli markerade.

 
 
 

5. Välj OK.

6. Öppna exportfilen från din Now-butik så som beskrivs i steg 3 och 4 ovan.

7. Jämför kolumerna i båda filerna. Radera de kolumner från Suite-filen som inte finns i Now-filen.

8. Spara filen.

9. Om du vill importera väldigt många produkter, över 10 000, till Now-butiken så behöver du dela upp filen i flera filer. Lämna högst 10 000 produkter i varje fil och spara dem med den första raden från originalfilen högst upp i varje fil.

 

Steg 3: Importera produkterna

 

I din Now-butik, importerar du datan från din Suite-butik i följande ordning:

 1. Produkttyper (filnamn: Produkttyper.csv)

 2. Produkter (filnamn: Produkter.csv)

 3. Innehåll / Kategorier / Sidor (filnamn: Innehall__Kategorier__Sidor.csv. När du importerar den här filen kommer endast kategorierna att importeras.)

 4. Kategori-/produkttilldelning (filnamn: Kategori-produkttilldelning.csv)

 5. Merförsäljning (filnamn: Merfoersaeljning.csv)

 

Importera produktdatan

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Inställningar och sedan Import och export.

2. Välj fliken Importera.

3. Från menyn Dataimport väljer du typen av data du ska importera.

4. Brevid fältet CSV-importfil klickar du på Välj fil... och väljer filen från din dator. Maxstorleken för en importfil visas under fältet.

5. Under Fler alternativ väljer du samma inställningar du hade när du exporterade filen.

6. Välj Importera.

7. Om du vill importera flera filer går du tillbaka till steg 3.

Högst upp på sidan visas ett meddelande om importen lyckades. Om den inte lyckades, kolla då informationen på sidan Redigera exporterad data.

 

Om du får felmeddelanden om attribut som inte är giltiga så kan du radera dessa attribut från importfilen.

Du kan inte importera produktpaket, anpassningsbara produkter eller nedladdningsbara produkter.

Produkttyper kan endast innehålla attribut av typen Text eller Text med värdeurval.

 
 

Kolla några av produkterna som du just importerade i butiken för att kontrollera att allt visas som det ska.