För att göra det lättare för dina kunder att hitta de produkter de vill ha kan du erbjuda sökfilter i din butik. Dessa filter visas på sökresultatsidan och gör det möjligt för kunden att ytterligare filtrera sökresultaten.

 
  1. I butikens administration i huvudmenyn väljer du Inställningar och sedan Sök.

  2. Under Använd sökfilter kan du välja om sökfilter ska vara tillgängliga för dina kunder eller inte.

  3. När du valt Ja kan du ta hand om ytterligare inställningar. Vissa filter är redan fördefinierade, till exempel kategorin eller prisklassen. Du kan inaktivera dessa filter i kolumnen Använd i butikssökningar.

  4. Produktattribut av typen "Text med värdeval" kan också användas för produktsökning i butiken. Under Produktattribut kan du välja vilka av dessa attribut som ska vara tillgängliga som sökfilter. Du hittar mer information om produktattribut på sidan Produkttyper och -attribut.

  5. Spara dina ändringar.