Ett bildspel är en panel som visar flera större roterande bilder för besökarna i butiken.

Hur bilderna i bildspelet visas beror på vilken enhet besökaren använder för att titta på butiken. En bild visas kanske i sin helhet när man tittar från en dator men kan beskäras vertikalt från en mobil, vilket betyder att toppen eller botten på bilden skärs av. För att undvika att de viktigaste delarna av bilderna försvinner i den här processen, kan du justera bilderna i butiksadministrationen under Editor.

Innan du justerar bilderna kan det vara bra att titta närmare på dem och fråga dig själv: Var är de viktigaste delarna av bilden?

Här är några exempel:

 
 
 

I den här bilden är den viktigaste delen längst ner. För att undvika att paret skärs bort bör du justera den här bilden till botten.

 
 
 

I den här bilden är toppen den viktigaste delen.

 
 
 

I den här bilden är mittendelen den viktigaste.

 

 

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Editor.

2. Du kan se en lista med butikens alla sidor till vänster under Sidor. Välj den sida du vill redigera eller skapa en ny sida.

3. Innehållet på sidan visas till höger. Du kan antingen lägga till ett nytt bildspel enligt instruktionerna på sidan Redigera innehållet på en sida eller redigera ett befintligt bildspel genom att föra musen över bildspelet och klicka på symbolen med en penna.

4. Här kan du hantera alla inställningar för bildspelet som beskrivs på sidan Redigera innehållet på en sida. Välj vilken av bilderna du vill redigera högst upp.

5. Under Bildjustering kan du välja om bilden ska justeras till toppen, mitten eller botten.

6. Om du vill ändra någon annan bild i bildspelet går du tillbaks till steg 4. Alla bilderna du lägger in kan ses som en förhandsvisning. De publiseras inte i butiken förns du väljer Spara. Om du är säker på att du vill ha kvar bilderna enligt förhandsvisningen går du till steg 7.

7. Välj Spara.