2019 Q3: Den snabba tillväxten verkar vara över för den här gången

Vårt e-handelsindex har under det senaste året haft en häpnadsväckande tillväxt. Inte ens den vanligtvis lugna början på året bet på den här tillväxtperioden. Nu, när siffrorna för 2019 års tredje kvartal är räknade, visar det sig att den snabba tillväxten är slut för den här gången och den tvåsiffriga procenttillväxten har nu sjunkit till ensiffrigt. Årets topp var 56,6% medan det här kvartalet stannade på en 8,19-procentig tillväxt jämfört med samma period förra året.

Indexet sjönk till en normal nivå

Den största orsaken till avmattningen i tillväxten är en nedgång i ökningen av försäljningsvärdet. Försäljningsvärdet ökade med endast knappa tio procent, när ökningen för samma period förra året var över 60%. Försäljningsvärdet påverkas också starkt av nedgången i snittordervärdets tillväxt.

Även om e-handelsindexet med försäljningsvärdet, snittordervärdet och ordervolymerna som påverkar indexet fortsätter att ständigt stiga, så har tillväxtkurvan nu sjunkit kraftigt till en långsammare takt. Förändringen i antalet ordrar är dock inte lika stor som i de andra siffrorna.

Tillväxten i vårt e-handelsindex är ofta långsammare i början av året jämfört med föregående kvartal och accelererar när julen närmar sig. Den här gången är dock tredje kvartalets tillväxt lägre än den var för det andra kvartalet. Förra gången detta hände var 2012.

Det finns många möjliga orsaker till avmattningen. "Nedgången kan bero på lägre förtroende för ekonomin hos både konsumenter och företagare. Den livliga debatten om konsumtion och klimatförändringar kan också ha dämpat konsumenternas vilja att köpa nytt, såvida det inte är något absolut nödvändigt. Är det en tillfällig avmattning i tillväxten eller en längre varaktig långsammare tillväxt? De kommande kvartalen kommer att ge en tydligare bild av detta på kort sikt", tänker Vilkas VD Markku Korkiakoski.

Trots den här avmattningen som vi ser i tillväxten utvecklas e-handeln ständigt. Men jämfört med Amazon-länderna, är utvecklingen fortfarande i sin linda. Om och när Amazon kommer till Sverige så kan man förmoda att takten ökar markant. Istället för att tänka att alla pengar hamnar i Amazons håv, så kan man som inhemsk e-handlare istället sträva efter att utnyttja synligheten och marknadspotentialen som Amazon erbjuder och vara med och tävla med sina egna starka sidor.

Tillbaka

Du kanske också är intresserad av