Sökmotoroptimering

SEO-optimering har en direkt inverkan på en ökad försäljning. Därför borde sökmotoroptimering vara en del av vardagen för alla e-handlare.

Sökmotoroptimering är ingen rocket science, men det krävs erfarenhet för att få snabba och kostnadseffektiva resultat. Det här kan vi hjälpa till med.

Syns bättre, sälj mer. Hur ser din situation ut?

Maaliskuun kuukauden kauppa_ Suklaapuoti
Kunden i fokus

Fokus för SEO är alltid kunden

Sökmotoroptimering är framför allt högkvalitativ innehållsproduktion och innehållsplanering. I praktiken, när du känner dina kunder, kan du använda ett språk som talar till dem.

Att förstå kunden är en direkt länk till en framgångsrik verksamhet.

Ju mer din webbutik visas högt upp i Googles sökresultat, desto mer kunder kan du få till din webbutik, vilket i sin tur möjliggör en positiv försäljningstillväxt. Det är viktigt att nå rätt målgrupp och erbjuda dem den bästa möjliga kundupplevelsen i webbutiken. Det är SEO i ett nötskal.

Kontinuerlig optimering

De olika stegen för sökmotoroptimering

I början av optimeringen genomförs en utredning av det aktuella läget, där vi kartlägger affärsidé, kunder, produkter och utgångsläget för sökmotorsynligheten. 

Sökmotoroptimeringen är uppdelad i tre delar:
Teknisk SEO
Webbutiksoptimering (On-page SEO)
Optimering utanför webbutiken (Off-page SEO)

Att skapa sökmotorvänligt innehåll i en webbutik är den viktigaste delen av optimeringen tillsammans med högkvalitativ undersökning av sökord. 

SEO är en del av den kontinuerliga utvecklingen av webbutiken och bör vara integrerad i rutinerna.

Mer synlighet

Mer kunder

Mer försäljning

Skicka mig ett meddelande så kan vi prata mer

Ari Paksuniemi

Ari Paksuniemi
+358 50 550 8077
ari@vilkas.fi