Integrera med Vilkas webbutiker med hjälp av REST-gränssnittet

Erbjud din tjänst som en app för Vilkas e-handlare

vilkas integraatio asiantuntija

Dra nytta av Vilkas REST API i e-handelsplattformarna Now och Suite

Vilkas REST gränssnittsanvändningsmodell

Så här fungerar integration med Vilkas REST-gränssnitt

Gränssnittet fungerar mellan webbutiken och en tredjepartstjänst. All följande information kan läsas, läggas till, uppdateras och raderas via integrationsgränssnittet:

 • Kunduppgifter
 • Kategoriuppgifter
 • Produktuppgifter
 • Prisuppgifter
 • Lagerinformation
 • Beställningsuppgifter
 • Kupongkodsuppgifter

Dessutom finns det ett gränssnitt som låter dig lägga till din egen javascript-kod på sidorna i Vilkas webbutik. En uppsättning händelser är tillgängliga för Javascript-utvecklare, som utlöses i olika skeden av beställningsprocessen.

Två olika sätt att erbjuda en app via gränssnittet

REST-integreringsgränssnittet kan användas på två olika sätt. Användningsmetoden definierar vilka gränssnitt som är nödvändiga och därmed också de som öppnas för applikationen.

Gör din app tillgänglig för alla Vilkas e-handlare

Som tjänsteleverantör bygger du med hjälp av REST-gränssnittet din tjänst som en offentlig applikation eller alternativt en molntjänst. När applikationen är offentlig är det möjligt att erbjuda din tjänst till alla Vilkas Now- och Vilkas Suite-handlare.

När appen har bearbetats och är färdig behöver den gå igenom installationsprocessen som definieras av ePages. I processen öppna Vilkas webbutiker REST-gränssnitten automatiskt för att användas av appen och förser även applikationen med nödvändig autentiseringsinformation. På så sätt kan appen använda REST-gränssnittet på det sättet tjänsteleverantören definierat

Du kan hitta instruktioner och en beskrivning av installationsprocessen på ePages utvecklarwebbplats.

Efter installationsprocessen är applikationen tillgänglig och läggs till i ePages appbutik. Därifrån kan e-handlaren välja att använda appen i sin egen webbutik. 

En app eller tjänst riktad till en enskild e-handlare

Tjänsteleverantören bygger en privat applikation när det finns behov av att integrera en enskild Vilkas Now XL eller Vilkas Suite Pro webbutik med till exempel ett affärssystem som ERP, CRM eller POS, eller med ett lager- eller bokföringssystem.

E-handlaren kan själv lägga till en privat applikation i sin butik och definiera vilka REST-gränssnitt som ska öppnas för appen. Samtidigt skapas nödvändiga autentiseringsuppgifter som applikationen behöver för att använda gränssnittet.

Det bör noteras att det endast är möjligt att använda privata applikationer i butikstyperna

 • Vilkas Now XL
 • Vilkas Suite Active
 • Vilkas Suite Pro
Kehittäjä-tietokone-näyttö

En checklista för utvecklare

Så här gör du din app tillgänglig för Vilkas e-handlare

REST-integreringsgränssnittet ger tjänsteleverantören möjlighet att introducera sin egen tjänst som app, men innan du börjar, tänk på dessa punkter:

 • Du kan bygga antingen en privat eller en offentlig app av din tjänst
 • En privat app är tillgänglig för en specifik webbutik och kräver inte installationsprocessen från ePages
 • En privat app kan endast användas av Vilkas Now XL och Vilkas Suite Pro-handlare
 • En offentlig app kan laddas ner av alla Vilkas Now- och Suite-handlare från ePages appbutik
 • En offentlig app går igenom installationsprocessen hos ePages