Myyminen useilla hinnoilla

Starter No
Mini No
Active Yes
Pro Yes

Kaupassa on mahdollista myydä samoja tuotteita eri asiakkaille eri hinnoilla. Sitä varten täytyy asiakkaat luokitella eri asiakasryhmiin ja sitten jokaista ryhmää kohti täytyy tehdä hinnasto, jossa määritellään poikkeavat hinnat.

Kohdassa Asiakkaat > Asiakasryhmät tee halutut asiakasryhmät. Jos tekee rekisteröityneille asiakkaille oman ryhmän, niin rekisteröityvät asiakkaat voidaan oletuksena liittää tähän ryhmään.

Sitten kohdassa Tuotteet > Hinnastot täytyy tehdä kaikille normaaleista hinnoista poikkeaville hinnoille oma hinnastonsa. Ne täytyy olla ajallisesti voimassa.

Hinnastojen asetuksissa määritellään, että mitä asiakasryhmiä ja/tai yksittäisiä asiakkaita hinnaston hinnat koskevat. Asiakasryhmät liitetään välilehdellä "Asiakasryhmät" ja yksittäiset asiakkaat voidaan liittää välilehdellä "Asiakkaat".

Samalla kannattaa tarkistaa, että poikkeavat hinnat lasketaan näkyviin jo tuotesivuille eikä vasta ostoskorisivulla. Siihen asetus löytyy kohdasta Tuotteet > Hinnastot > Lisäasetukset.

Jälleenmyyjien täytyy rekisteröityä normaalisti kaupan asiakaspuolelta tai kauppias voi suoraan kohdassa Asiakkaat > Asiakkaat luoda uuden asiakkaan ja sille käyttäjätilin. Tämän jälkeen kyseinen asiakas voidaan siirtää haluttuun asiakasryhmään.

Hinnastojen hintojen määritteleminen

Hinnastojen tuotekohtaiset hinnat määritellään tuotteen asetuksissa välilehdellä "Hinnat". Siellä hinnat määritellään hinnastoittain ja aina kappaletta kohti. Ensin täytyy valita alasvetovalikosta mitä hinnastoja ollaan muuttamassa ja sitten määritellään kappalemäärä ja sitä koskeva hinta. Normaalisti yhden kappaleen hinta määritellään siis "1kpl = bulkkihinta".

Jos jotain tuotteita ei ole myynnissä muuta kuin tietylle asiakasryhmälle, niin tuotteen normaali listahinta jätetään tyhjäksi ja tuotteelle määritetään halutulle asiakasryhmän hinnastolle hinta. Tällöin tuotteella ei ole normaalia hintaa, eikä sitä voi ostaa ellei kuulu kyseiseen asiakasryhmään, jolle hinta on määritelty. Tuotteen listahinta määritellään tuotteen asetuksissa välilehdellä "Yleinen".

 

Yleinen koko ostoskorin alennus

Jos halutaan antaa yleinen alennus koko ostokselle eikä alentaa erikseen jokaisen yksittäisen tuotteen hintaa, niin tämän saa määriteltyä hinnaston asetuksissa kohdassa Tuotteet > Hinnastot > [avaa hinnasto] > Ostoskorin alennus.

 

Hakusanat: jälleenmyyjät, jälleenmyynti, myynnin rajoitus, hinnastot, hinnasto

Jaa sisältö