Facebook-pixel är ett analysverktyg som låter dig förstå de åtgärder besökare utför i din butik. När du integrerar en Facebook-pixel i din butik kan du analysera dina kunders beteende. Dina kunders åtgärder kommer dock bara att spåras om de accepterar alla cookies och inte har något spårningsskydd aktiverat i sin webbläsare.
 

Var noga med att uppdatera din integritetspolicy för att informera dina besökare om användningen av Facebook-pixeln efter att du har integrerat en pixel i din butik.

 

Integrera en Facebook-pixel i din butik

 

För att integrera en pixel i din butik måste du först ansluta ditt Facebook-konto till din butik och sedan välja en pixel som du har skapat i din Facebook Business Manager.

Om du inte har skapat ett Business Manager-konto och en pixel ännu, hittar du mer information nedan under Att välja en pixel.

Ansluta till Facebook

 
  1. I butikens administration väljer du Marknadsföring >> Facebook från huvudmenyn.

  2. Välj Anslut.

  3. Följ instruktionerna.

Namnet och fotot på det anslutna Facebook-kontot visas.

För att koppla bort det valda Facebook-kontot från din butik, välj Koppla från och bekräfta ditt val i popup-fönstret genom att välja Koppla från igen.

 
 

Anslutningen till Facebook måste förnyas då och då. Om så är fallet ser du ett meddelande i din administration (under Marknadsföring >> Facebook) där du uppmanas att förnya anslutningen. Du kan göra det genom att välja Förnya anslutning.

Se till att du är inloggad på Facebook till samma Facebook-konto som är ansluten till din butik för att kunna förnya anslutningen.

 

Att välja en pixel

För att integrera en pixel i din butik måste du ha en Facebook Business Manager i det anslutna Facebook-kontot. Om du inte har skapat en ännu, öppna https://business.facebook.com/, välj Skapa konto och följ instruktionerna. För mer information läs artikeln Skapa en Business Manager i Facebook Business Help Center.

Om du inte har skapat en pixel ännu, följ länken Skapa en pixel i din administration för att skapa en pixel i den anslutna Facebook Business Manager. För mer information läs artikeln Skapa en Facebook-pixel i Business Manager i Facebook Business Help Center. När du har skapat pixeln behöver du inte ställa in pixeln i din Business Manager. Kom istället tillbaka till din butiksadministration och följ stegen nedan för att slutföra installationen:

  1. Välj den pixel du vill integrera i din butik.

  2. Välj Spara.

Pixeln har nu integrerats i din butik.

 
 

Om du vill ta bort den integrerade pixeln väljer du Ingen pixel.

 

Om du kopplar bort Facebook-kontot från din butik kommer alla valda pixlar också att kopplas bort. Du kan alltid ansluta till Facebook igen, men du måste då välja pixeln igen för att den ska kunna integreras i din butik.

 

Lägga till Facebook-events

 

När du har lagt till en Facebook-pixel i din butik kan du använda konfigurationsverktyget i Facebooks egna inställningar för att konfigurera standardhändelser och parametrar utan kodning.

Här hittar du Facebooks hjälpsida för verktyget:
https://www.facebook.com/business/help/777099232674791?id=1205376682832142

 

Här är några fler tips om var händelser kan utlösas:

ViewContent event
URL contains "/p/"

AddToBasket event
Button text is "lägg till i varukorgen"

Initiate Checkout event
Button text is "kassa"

Purchase event
URL contains "/o/"